Beeld: LVMT
Author profile picture

Per 1 januari 2020 gaat de Gustave-Eiffel Universiteit van start. Deze universiteit is een fusie van zes onderzoeksinstellingen en de hoofdlocatie zal ten oosten van Parijs, in de gemeente Marne la Vallee, gevestigd worden. De gemeente Marne la Vallee zelf is relatief jong, gevormd in de jaren ’60, en is bekend vanwege Disneyland Parijs. Andere vestigingen van de nieuwe universiteit zijn over heel Frankrijk verspreid.

De focus komt te liggen op stedenbouw en mobiliteit. Het onderscheidende kenmerk van Gustave Eiffel University zal de kruisbestuiving zijn van bestaande kennis en vaardigheden tussen de zogenaamde ‘harde’ wetenschappen en sociale wetenschappen. De fusiepartners en hun stakeholders zien het belang van deze kruisbestuiving om de grote vraagstukken rond stedenbouw op te lossen. Inmiddels leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in een stedelijk gebied. De vraagstukken waar steden in hun ontwikkeling voor staan worden steeds complexer.

Het ‘Ville, Mobilité, Transport’ laboratorium dat de interactie tussen stad en transport onderzoekt, zal onderdeel zijn van de nieuwe universiteit. Hier wordt zowel technisch als sociaal onderzoek gedaan. Zo is in een project gekeken naar de beeldvorming rond autonome auto’s door een analyse van artikelen in de media en opmerkingen op Twitter. Ook is onderzocht welke controverses er leven rondom autonome auto’s en hoe dit besluitvorming en onderzoek beïnvloed.

Daarnaast beschikt de nieuwe universiteit over het Sense City laboratorium. In dit lab zijn verschillende stedelijke omgevingen nagebouwd. Zowel buiten als binnen, in een klimaatgecontroleerde omgeving. Naast mobiliteitsexperimenten kan hier ook onderzoek naar bijvoorbeeld hittestress in een stad worden gedaan.

De nieuwe universiteit komt voort uit een strategie om het Franse stelsel van hoger onderwijs te hervormen en te komen tot toonaangevende internationale instituten zonder de Franse waarden in het hoger onderwijs te verliezen. Doel van de fusie is niet om te bezuinigen, maar om meer kruisbestuiving mogelijk te maken. In het document waarin de ambities van de Université Gustave-Eiffel wordt specifiek verwezen naar de Nederlandse universiteiten als rolmodel.

De nieuwe universiteit zal 15200 studenten hebben, 530 promovendi en 1250 academische medewerkers.