AI-generated image
Author profile picture

Deze week lieten ingewijden van ASML en TSMC weten dat de bedrijven hun chipmachines kunnen uitschakelen op afstand. Verder: op de TU/e Campus wemelt het van de veelbelovende tech startups in het ALPHA-gebouw, een doorbraak in de behandeling van dwarslaesiepatiënten, Nederland moet af van het Calimerocomplex rond verduurzamen, wat betekent het nieuwe coalitieakkoord voor de innovatiegemeenschap? ONWARD Medical heeft een doorbraak bereikt in de behandeling van patiënten met een gedeeltelijke dwarslaesie met behulp van elektrische stimulatie.

1. ASML en TSMC: remote control chipmachines

ASML en TSMC hebben aangekondigd dat ze klaar zijn om hun geavanceerde chipmachines uit te schakelen als China Taiwan binnenvalt. Deze stap onderstreept de cruciale rol van Taiwan in de productie van geavanceerde chips, aangezien het eiland verantwoordelijk is voor ongeveer 90% van de wereldwijde productie. Een Chinese invasie zou niet alleen wereldwijde tekorten veroorzaken, maar ook economische chaos teweegbrengen. De Nederlandse regering verbiedt momenteel de verkoop van ASML’s EUV-machines aan China, hetgeen het strategische belang van deze technologie benadrukt.

2. Innovatie op de TU/e Campus: ALPHA-dag

Op de TU/e Campus presenteerden jonge tech startups hun innovaties tijdens de jaarlijkse ALPHA-dag. UPyTher onthulde een speciale vloeistof die chemogel lokaal kan afgeven, Solarbrixs toonde verticale zonnepanelen, en Luxisens introduceerde een matras met een drukdetectiesysteem dat ademhaling en hartslag meet zonder gebruik van slangetjes of plaksensoren. ALPHA biedt jonge bedrijven kantoorruimte tegen lage prijzen en ondersteunt hen met programma’s en workshops. Laurens van de Laar van Typeware presenteerde een draagbaar toetsenbord waarmee gebruikers al lopend kunnen typen of scrollen, en Francesco Pagliano van nanoPHAB demonstreerde op licht gebaseerde fotonica-apparaten.

3. Verduurzaming: Nederland moet ambitie tonen

Frank van der Hoeven van de TU Delft roept Nederland op om af te stappen van het Calimero-complex rond verduurzamen. Ondanks het kleine formaat van Nederland in de wereldeconomie, kan het land een grote impact hebben. Van der Hoeven benadrukt dat klimaatadaptatie essentieel is voor de aanpassing aan het veranderende klimaat, met name in de gebouwde omgeving. Groene stedelijke gebieden zijn cruciaal voor waterretentie en verkoeling. Hij wijst erop dat klimaatadaptatie niet los gezien kan worden van klimaatmitigatie en pleit voor het gebruik van circulaire en duurzame materialen in de bouw.

4. Nieuwe coalitie: ambities voor economische groei

Het nieuwe coalitieakkoord ‘Hoop, lef en trots’ van PVV, VVD, NSC en BBB richt zich op economische groei en een beter vestigingsklimaat. De kernpunten omvatten belastingverlaging en het aantrekkelijker maken van Nederland voor bedrijven. De coalitie stelt voor om het belastingstelsel te vereenvoudigen en hervormen, met plannen zoals de afbouw van de zelfstandigenaftrek en de verhoging van het minimumloon met 7,5%. Daarnaast wordt er €35 miljard uitgetrokken voor een klimaat- en transitiefonds. De coalitie belooft ook de defensie-uitgaven te verhogen naar 2% van de NAVO-norm.

5. ONWARD Medical: doorbraak in behandeling dwarslaesie

ONWARD Medical heeft een doorbraak bereikt met een nieuwe therapie waarbij elektrische stimulatie wordt gebruikt om hand- en armfuncties te verbeteren bij patiënten met een incomplete dwarslaesie. In een studie met 60 deelnemers vertoonde 72% aanzienlijke verbeteringen zonder ernstige bijwerkingen. De Arc-Ex Therapie maakt gebruik van niet-invasieve elektrische stimulatie over het cervicale ruggenmerg, wat leidt tot verbeterde functionaliteit van armen en handen. Deze therapie benadrukt de potentie van elektrische stimulatie om de kwaliteit van leven van patiënten met tetraplegie aanzienlijk te verbeteren.