Author profile picture

Brainport straks goed vertegenwoordigd in Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)
Nienke Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen, maakt vanaf 1 mei 2018 deel uit van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Jos Benschop, senior vice-president technology bij ASML en hoogleraar Industriële Natuurkunde aan de TU Twente, is per 1 januari al tot het orgaan toegetreden.

Vandaag, vrijdag 9 februari, heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht van beide kandidaten, op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De officiële benoeming vindt later plaats; dit gebeurt door koning Willem-Alexander.

De AWTI, sinds 2014 de opvolger van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, bestaat uit tien leden. De raad adviseert de Regering en de Eerste en Tweede Kamer over het beleid op het snijvlak van wetenschap, technologie en innovatie.

De voorzitter van de AWTI, oud-hoogleraar en oud-minister Uri Rosenthal, is blij met de benoeming van het Brainport-duo: “Nienke Meijer brengt brede en diepgaande kennis van de wereld van de hogescholen mee en vormt daarmee een belangrijke aanvulling op de raad. En met Jos Benschop haalt de AWTI versterking binnen op het snijvlak van wetenschap en hoogwaardige technologie uit het bedrijfsleven.”