(c) Netherlands Maritime Technology
Author profile picture

De Nederlandse maritieme sector wil wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en zeevaart. In het gisteren openbaar gemaakte Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ stelt de Nederlandse scheepvaartbranche in 2030 dertig emissieloze schepen in de vaart te willen hebben, aldus Netherlands Maritime Technology in het persbericht over het plan.

De overheid heeft in de zogeheten Green Deal afspraken gemaakt over de verduurzaming van zowel de zee- als de binnenvaart. Daarin staat onder meer de ambitie om in 2030:

  • De CO2-emissies van de Nederlandse binnenvaartvloot gereduceerd te hebben met 40 tot 50 procent ten opzichte van 2015,
  • Tenminste 150 binnenvaartschepen voorzien te hebben van een zero-emissie aandrijflijn,
  • tenminste een emissieloos zeeschip in de vaart gebracht te hebben.

In het plan dat de sector nu als ‘roadmap’ naar die doelen heeft gepresenteerd, staat de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100 procent emissieloze schepen in de vaart te brengen centraal. De rederijen en ondernemingen willen onder andere dertig pilotprojecten opzetten voor zowel zee- als binnenvaart. Het ministerie van Defensie en Rijkswaterstaat hebben zich al aan deze projecten verbonden. De Nederlandse overheid is immers met de Koninklijke Marine en de vele schepen van Rijkswaterstaat, zelf een grote reder.

Versnelling energietransitie

Volgens Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land, biedt het herstel na de coronapandemie een kans op versnelling van de maritieme energietransitie. “Nederland moet wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart”, aldus Verkerk. “Met dit initiatief vaart de Nederlandse overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken we onze internationale concurrentiepositie.”

Voor de uitvoering van het Masterplan is aanvullende financiering nodig. De sector kan tot 75 procent zelfstandig financieren. Zonder financiële steun van de overheid is het niet mogelijk de ambitieuze doelstellingen te halen. De maritieme sectoren vragen daarom 250 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds, of het Europese Recovery & Resilience Fund (RRF).

Innovatie-evenement

Tijdens het online innovatie-evenement van het maritieme Topconsortium Kennis & Innovatie ging het gisteren ook om de doorontwikkeling van duurzame technologieën. Het gaat dan om bijvoorbeeld elektrisch varen, waterstof of methanol als alternatieve brandstof, het gebruik van lichter materiaal zoals aluminium of innovatieve scheepsontwerpen. Naast verduurzaming van de nieuwbouw, wil de sector ook de bestaande vloot ‘vergroenen’ moeten om aan klimaatdoelstellingen te voldoen.

Lees via deze link ook andere IO-artikelen over een duurzame scheepvaart