© pixabay
Author profile picture

Digitale testamenten, zorgvuldig databeheer, virtuele handtekeningen: de Nederlandse notarissen hebben dringend behoefte aan innovaties die hun vak kunnen ondersteunen. Om die reden heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) besloten toe te treden tot Techruption, het innovatieprogramma van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Notaris van de toekomst

Ook het notarisvak – misschien wel een van de meest stabiele beroepsgroepen van de laatste eeuw – is in beweging. “De notaris van de toekomst is veel meer een juridisch adviseur die zorgt voor de rechtsbescherming van burgers”, zegt Leon Roseleur, betrokken bij het Innovatieplatform van KNB. “Daarbij horen uitgekiende digitale systemen met zorgvuldig databeheer. Wij denken dat we die het beste kunnen ontwikkelen samen met partners en organisaties die ook midden in de digitale transitie zitten.”

Roseleur hoopt die partners met kennis te vinden op de Brightlands Campus in Heerlen. “Het unieke innovatieprogramma Techruption ondersteunt slimme datawetenschappers met het identificeren van bruikbare technologieën, overwinnen van digitale uitdagingen en het co-creëren van slimme oplossingen.”

Projecten

KNB betrekt geen kantoor op de Heerlense campus. “Wel vaardigen we leden af naar bijeenkomsten”, zegt Roseleur. “We willen actief participeren in hackatons en seminars en deelnemen in concrete projecten.” Het eerste gezamenlijke project is “Self Sovereign Identity“, een techniek om uitwisseling van data transparanter en veiliger te maken. Een voorbeeld daarvan is het digitaliseren van testamenten.

Oplossingen

Techruption-directeur Pieter Custers is vooral blij met de toetreding vanwege de enorme hoeveelheid KNB-data die ook interessant is voor andere partijen op de campus. “We willen zoveel mogelijk use cases opbouwen rond data-analyse. Daarvoor is een grote partij als KNB belangrijk.”