© Pixabay
Author profile picture

De Eindhovense start-up Fruitpunch AI ontwikkelt een systeem dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om te analyseren hoe effectief het beleid van de Nederlandse overheid is in het bestrijden van besmetting met het Corona-virus.

De komende twee maanden verzamelt het platform van AI-engineers data die inzichtelijk maken hoe inwoners zich gedragen hebben naar aanleiding van maatregelen om de ziekte tegen te houden. Daarnaast analyseert het platform wat het effect van de pandemie op de economie is door de toename van het aantal Corona-patiënten te vergelijken met onder andere de daling van de aandelenkoersen. Op basis daarvan valt te analyseren wat de kans op een recessie is als gevolg van de pandemie, en hoe diep deze kan worden.

Medische gevolgen van recessie

De gevolgen van een recessie hebben weer effecten voor de gezondheid van inwoners doordat ze hun werk verliezen, inkomen verliezen, stress krijgen, schulden krijgen, last van hart -en vaatziekten krijgen, enzovoorts.

Een relatie tussen deze verschillende trends is eerder aangetoond door wetenschappers die hierover publiceerden in onder andere het gerenommeerde medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Ook dat willen de onderzoekers relateren aan het anti-Coronabeleid van de regering.

Patronen in besmettingsverloop

Het idee om deze challenge ‘AI Fruitpunch against covid-19’ te starten komt van de oprichters Buster Franken en Vincent Fokker van AI Fruitpunch. „De aanleiding was dat we onze evenementen moesten cancelen omdat er meer dan duizend mensen zouden komen”, zegt Buster Franken. „Dat was toen de grenswaarde voor het aantal bezoekers die de overheid communiceerde om te besluiten of een evenement door mocht gaan of niet. Dat vond ik vreemd. Het is vaag welk risico er daarmee wordt ingedamd. Ik heb toen zitten googelen om meer te weten te komen over het verloop van de pandemie om te kijken hoe deze zich ontwikkeld heeft. Toen zag ik al vrij snel dat er sprake is van patronen in het aantal besmettingen.”

Bij welk aantal geïnfecteerden ontstaat sneeuwbaleffect?

In China bijvoorbeeld faalde de overheid in haar beleid om de ziekte te bestrijden, concludeert Franken. „Je ziet dat het aantal met Corona geïnfecteerde mensen in geen enkel land zo snel toenam als in China. Het is nu terug aan het lopen omdat het warmer wordt. Maar in feite heeft de Chinese overheid gefaald. Wat ik wil weten is bij welk aantal geïnfecteerde mensen er een sneeuwbaleffect optreedt waardoor de pandemie niet meer onder controle te houden is en er te weinig bedden op de IC zijn om mensen te laten genezen. Als je dat weet, kun je als overheid effectief communiceren. Je kunt tegen de inwoners zeggen: we nemen bepaalde maatregelen om besmetting te voorkomen omdat we nu zoveel patiënten hebben en we niet in de buurt willen komen van het aantal dat een exponentiële groei van het aantal besmettingen zal veroorzaken die de ziekenhuizen niet meer aankunnen. Als je dat zegt, begrijpen mensen beter waarom ze zoveel mogelijk bij bepaalde evenementen weg moeten blijven.”

Wereldwijd onderzoek naar effectief Corona-beleid

Over twee weken start Fruitpunch een tweede challenge in samenwerking met het in Silicon Valley gevestigde wereldwijde platform voor AI engineers, Omdena, een partnerorganisatie van AI Fruitpunch. Dan analyseren de AI engineers de effecten van overheidsmaatregelen wereldwijd op de groei van het aantal Corona-patiënten. Dan zal wellicht ook duidelijk worden wat nu het effect is van het thuishouden van kinderen vergeleken met het effect van ze naar school te laten gaan. Dat is een punt van discussie dat nu speelt in Nederland omdat in andere landen zoals buurland België en Frankrijk de kinderen wel thuis moeten blijven.

„Je ziet dat er geen game plan klaar lag voor de uitbraak van een virus en dat elk land iets anders doet”, zegt Franken. „Wat op zich best gek is omdat zoiets kan gebeuren.”

Dat de Wereld Gezondheids Organisatie, WHO, zo’n plan niet heeft is ook weer niet zo gek, zegt Franken, aangezien die geen zeggenschap heeft over het gezondheidsbeleid van de verschillende  aangesloten landen. „Maar we zijn wel van plan om met de WHO te gaan samenwerken hierin.”

Samenwerking met de WHO

De data die nodig zijn om de verschillende analyses te maken, zowel de economische als de medische, zijn vrij eenvoudig te achterhalen, zegt Franken. „We gebruiken de updates van de WHO, en een eerder onderzoek naar de relatie van een recessie op de volksgezondheid in Brazilië. We corrigeren de resultaten op de verschillen tussen Brazilië en de andere landen (zoals publieke toegang tot zorg  bijvoorbeeld).

Lees ook de andere IO-artikelen over Covid-19 via deze link