The EUV TWINSCAN NXE:3400B. Image: ASML
Author profile picture

Nederland kiest voor investeringen in tien sleuteltechnologieën die essentieel zijn voor economische groei, maatschappelijke vooruitgang en nationale veiligheid. De Nationale Technologiestrategie, goedgekeurd door de ministerraad, benadrukt het belang van deze technologieën in de wereldwijde technologische race. Er ligt een concreet plan om Nederland tegen 2035 wereldwijd leidend en in de Europese voorhoede te laten zijn op gebieden als fotonica en quantumtechnologie.

De gezamenlijke inzet van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, met een jaarlijkse investering van 5,7 miljard euro, moet Nederland in staat stellen deze ambitie te realiseren en de voorhoedepositie als handels- en innovatieland veilig te stellen.

Gezamenlijke visie voor een toekomstbestendig Nederland

De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid is de drijvende kracht achter de Nationale Technologiestrategie. Deze alliantie heeft zorgvuldig de technologieën geselecteerd waarin Nederland de meeste kansen ziet. Het gaat hier om technologieën die niet alleen bijdragen aan het versterken van de economie, maar ook aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en het verminderen van ongewenste afhankelijkheden.

Het pad naar technologisch leiderschap

De focus ligt op het bereiken van een leidende positie op de wereldmarkt en een prominente rol binnen de Europese Unie. Voorbeelden hiervan zijn de ambities in geïntegreerde fotonica en quantumtechnologie. Maar de lijst is uitgebreider en omvat ook groene chemische productieprocessen, biotechnologie, beeldvormingstechnologie en meer. Deze variëteit toont de breedte van de Nederlandse innovatiekracht.

  • optica en geïntegreerde fotonica
  • quantum
  • groene chemische productieprocessen
  • biotechnologie gericht op moleculen en cellen
  • beeldvormingstechnologie
  • (opto)mechatronica (industriële systemen/machines en apparaten)
  • kunstmatige intelligentie (AI) en data
  • energiematerialen
  • halfgeleiders
  • cybersecurity

De tien technologieën

De lijst van tien technologieën is een mix van gevestigde en opkomende sectoren. Optica en geïntegreerde fotonica bijvoorbeeld, zijn essentieel voor communicatietechnologieën, terwijl quantumtechnologie de potentie heeft om geheel nieuwe industrieën te creëren. Groene chemische processen en biotechnologie spelen een cruciale rol in de transitie naar een duurzamere economie.

Daarnaast zijn er technologieën zoals (opto)mechatronica en kunstmatige intelligentie die alomtegenwoordig zijn in de moderne industrie en samenleving. Energiematerialen en halfgeleiders zijn fundamenteel voor energieopslag en elektronica, terwijl cybersecurity essentieel is voor de bescherming van onze digitale infrastructuur.

De rol van sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zijn de bouwstenen voor innovatie en groei. Nederland heeft op deze gebieden een sterke wetenschappelijke positie en verwacht wordt dat ze in de komende jaren een significante maatschappelijke en economische impact zullen hebben. Deze technologieën zijn breed inzetbaar en zullen een rol spelen in diverse sectoren.

Deze technologieën vormen ook een kernonderdeel van het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet. Ze zijn cruciaal in de Kennis- en Innovatieagenda’s en het Kennis- en Innovatieconvenant, waarin jaarlijks 5,7 miljard euro wordt geïnvesteerd door een coalitie van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Strategisch investeren in een concurrerend klimaat

Minister Adriaansens benadrukt dat de keuzes voor deze technologieën voortkomen uit de noodzaak om te anticiperen op schaarstes in energie, grondstoffen, personeel en ruimte. Andere landen zetten ook in op innovatieve technologieën, en om concurrerend te blijven moet Nederland strategisch investeren en de sterke positie als handels- en innovatieland behouden. “We moeten keuzes maken, omdat we steeds vaker worden geconfronteerd met allerlei schaarstes op het gebied van energie, grondstoffen/halfproducten, personeel en ruimte”, zegt Adriaansens. “Andere landen zetten bovendien ook strategisch in op innovatieve technologieën. Nederland heeft met een sterke kenniseconomie als handels- en innovatieland een voorhoedepositie. Met deze strategie en gerichte investeringen kunnen we dat ook in de toekomst blijven. Dat is van groot belang voor een leefbaar en veilig Nederland, maar ook omdat we eerst moeten verdienen om te kunnen verdelen.”

Het idee is dat door nu te investeren in deze gebieden, Nederland de vruchten zal plukken in termen van economische groei en maatschappelijke ontwikkeling. Dit zal niet alleen bijdragen aan een leefbaar en veilig Nederland, maar maakt het ook mogelijk om welvaart te genereren en te verdelen.