© TNO
Author profile picture

FSO Instruments, een Nederlands bedrijf voor ruimtevaartoptica, gaat de lasertechnologie voor satellietcommunicatie van TNO commercialiseren. TNO ontwikkelt al tientallen jaren lasertechnologie. Met de licentie– en samenwerkingsovereenkomst sluiten de twee organisaties een langdurige samenwerking om een Europees ecosysteem voor lasersatellietcommunicatie in Nederland.

Laser maakt veel snellere en veiligere breedbandverbindingen mogelijk dan de huidige radiofrequenties. Onlangs heeft TNO met succes gegevens overgebracht tussen een satelliet en een grondstation in Den Haag via zelf ontwikkelde lasercommunicatietechnologie. Dit was ‘s werelds eerste snelle optische communicatie naar de aarde met behulp van een kleine en lichte optische terminal met Nederlandse technologie. FSO Instruments bouwt in haar systemen voort op die technologie.

Samenwerking voor de lange termijn

De twintigjarige licentieovereenkomst stelt FSO Instruments in staat om gebruik te maken van de technologie en expertise van TNO op het gebied van optische modules en subsystemen en onderdelen voor precisie uitlijning. FSO Instruments bouwt voort op de technologie van TNO en integreert deze in producten die betrouwbaar en efficiënt in serie kunnen worden geproduceerd voor commercieel gebruik.

Naast een licentieovereenkomst voor de huidige beschikbare technologieën, hebben TNO en FSO Instruments ook overeenstemming bereikt over een lange termijn samenwerking voor de ontwikkeling van innovatieve technologieën en toepassingen voor lasercommunicatie. In deze samenwerking richt TNO zich op vroege technologieontwikkeling en demonstratiemodellen, terwijl FSO verantwoordelijk is voor technologie-industrialisatie, productie en marktontwikkeling.

Snelgroeiende markt

Door de groei in dataverbruik is lasercommunicatietechnologie momenteel in opkomst. De wereldwijde vraag naar toepassingen en componenten voor communicatie via lasersatellieten zal exponentieel groeien in de nabije toekomst. Nederland heeft het ecosysteem en de capaciteit om serieproductie van hoogwaardige instrumenten voor laser satellietcommunicatie te ontwikkelen. FSO Instruments, dat vorig jaar werd opgericht, is het eerste Nederlandse bedrijf op dit gebied. Het ontwikkelt en produceert optische modules en subsystemen voor laser satelliet communicatieterminals.