Image: TNO
Author profile picture

Nederland heeft al zo’n veertig jaar een wereldwijd leidende positie op het gebied van klimaatmonitoring vanuit de ruimte. De TANGO satellieten waarvoor de ESA groen licht heeft gegeven, meten op bronniveau de broeikasgasuitstoot van bijvoorbeeld energiecentrales, kolencentrales, vuilnisbelten en fabrieken. De satellietmissie kan inzoomen op plekken die door andere satellieten als ‘interessant’ aangemerkt worden, een soort vergrootglas. TANGO meet vervolgens de exacte uitstoot, schrijft TNO in een persbericht. “TANGO meet broeikasgassen op de schaal van een huizenblok, waardoor we jaarlijks de emissies kunnen bepalen van tienduizend bronnen zoals energiecentrales en fabrieken,” aldus Jochen Landgraf van SRON, dat samen met KNMI de wetenschappelijke leiding heeft.

De Nederlandse voorganger van TANGO – TROPOMI – speurt sinds 2017 wereldwijd het broeikasgas methaan op en kan vijf procent van de uitstootbronnen in beeld brengen. Met de opvolger TANGO wordt dat zo’n 75 procent. Bovendien gaat TANGO emissies meten van CO₂, het gas dat wereldwijd goed is voor de grootste broeikasgas uitstoot.

Waarom dit belangrijk is:

De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) heeft besloten om een Nederlands satellietsysteem te gebruiken. Dit benadrukt de Nederlandse technologische expertise in de ruimtevaart en kan bijdragen aan verdere innovatie en samenwerking op dit gebied.

Verificatie

De nauwkeurige uitstootdata die TANGO oplevert helpen overheden, wetenschappers en bedrijven om opgegeven uitstoot te verifiëren. Daarmee kunnen zij controleren of klimaat- en milieuregels van bijvoorbeeld energiecentrales, olie- en gasinstallaties en vuilnisbelten worden nageleefd en gerichte maatregelen nemen om emissies terug te dringen. Tussen de papieren- en daadwerkelijke uitstoot zit nu nog vaak groot verschil, zoals bijvoorbeeld bleek toen TROPOMI in 2021 vaststelde dat emissies van Australische kolenmijnen vele malen groter waren dan verwacht.

Anton Leemhuis, directeur aardobservatie van TNO: “Wij willen bijdragen aan een transparante en eerlijke verificatie van broeikasgasemissies op bronniveau. Met het ontwerp en de bouw van de meetinstrumenten die vliegen in TANGO en door het maken van een emissie-atlas maken we dit mogelijk. Hiermee zetten we de volgende stap naar onafhankelijke emissiemonitoring.”

TANGO kijkt gericht

TANGO (Twin Anthropogenic Greenhouse gas Observers) bestaat uit twee satellieten, die achter elkaar aan vliegen. Het wordt een uniek Europees meetsysteem dat de uitstoot van methaan, koolstofdioxide en stikstofdioxide gaat bepalen voor afzonderlijke industriële installaties. Dit gebeurt met een ruimtelijke resolutie van ongeveer 300 bij 300 meter. Het is mogelijk om de satellieten meerdere keren per week rechtstreeks te richten op gedetecteerde bronnen van broeikasgasuitstoot om die nauwkeurig te meten. Hiermee kunnen ook trends, zoals de geografische spreiding, variaties van emissies en het effect van reductiemaatregelen worden bepaald.

Nederlandse investeringen lonen

Jasper van Loon van Netherlands Space Office heeft de afgelopen twee jaar met de andere ESA-lidstaten de onderhandelingen gevoerd, die tot deze uiteindelijke missieselectie hebben geleid. “Het is een belangrijke mijlpaal die we vandaag hier in Parijs hebben gezet. Europa gaat vanaf 2027 beschikken over een super nauwkeurige klimaatcamera, die in Nederland ontwikkeld gaat worden.” TANGO is mogelijk gemaakt omdat de Ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2022 extra geld geïnvesteerd hebben in het aardobservatieprogramma van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, om toepassingen op het gebied van emissiemonitoring mogelijk te maken. De missie sluit goed aan bij de recent gepresenteerde lange termijn ruimtevaartagenda voor Nederland, waarin de klimaatuitdaging en maatschappelijke vraagstukken een prominente plek hebben.

Wetenschap als dienst

De TANGO-missie zal naar verwachting vanaf begin 2027 gelanceerd worden. ISISPACE is, het bedrijf dat de satellietplatformen voor de missie ontwikkelt en de dagelijkse operatie van de missie zal uitvoeren. Jeroen Rotteveel, CEO: “Met TANGO gaat ons bedrijf wetenschappelijke data als dienst leveren aan ESA, met Nederlandse instrumentatie op Nederlandse satellieten. Op deze innovatieve manier, die ook in de VS steeds meer aan populariteit wint kunnen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid via een satellietmissie een wezenlijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave.”