Author profile picture

De Metropoolregio Eindhoven roept de colleges van burgemeester en wethouders die na de verkiezingen van 21 maart ontstaan op om aardgasloos bouwen onderdeel te maken van het coalitie-akkoord. Een brief met die strekking is gisteren naar alle partijen gestuurd die in de 21 MRE-gemeenten aan de verkiezingen deelnemen.

Daarmee sluit de Metropoolregio aan op een initiatief dat eerder met succes in Metropoolregio Amsterdam is opgepakt. “Metropoolregio heeft de ambitie om als eerste stedelijke regio energieneutraal te zijn”, schrijft Paul van Liempd, die het dossier Energietransitie namens MRE trekt. “Bij onze ambitie hoort ook dat we het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen, dus ook dat we stoppen met het gebruik van aardgas in woningen. Een eerste stap daarbij is het niet langer aansluiten van nieuwe woningen op het aardgasnet.”  

Het kabinet wil binnen één jaar (in plaats van de eerder hiervoor uitgetrokken vier jaar), dat nieuwe woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. “In de regio kunnen gemeenten dit initiatief ondersteunen door, net als bijvoorbeeld de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam, af te spreken dat alle nieuwe woningen per direct aardgasloos worden gerealiseerd.”

MRE ziet het liefst een afspraak op regionale schaal, omdat op die manier verstorende concurrentie tussen projecten kan worden voorkomen. “Door een regionale aanpak zullen ontwikkelaars niet de behoefte voelen om naar andere gemeenten in de regio te gaan, omdat het beleid overal gelijk is.” Volgens Van Liempd maakt zo’n besluit de woningbouwopgave niet moeilijker. “Bouwers zijn in staat om hierop te anticiperen. De markt wordt uitgedaagd om woningen te realiseren die ook wat betreft energie toekomstvast zijn.”

Naast een afspraak over aardgasloze nieuwbouw, wil de MRE ook proberen om eerder vastgestelde plannen alsnog te beoordelen op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.

In enkele gemeenten van de Metropoolregio vinden al op beperkte schaal initiatieven plaats om aardgasvrij bouwen en het aardgasvrij maken van bestaande woningen mogelijk te maken.