© Pixabay
Author profile picture

In een op succes gerichte samenleving hebben we de neiging om succesvolle mensen als rolmodel te nemen. Door te imiteren wat deze mensen succesvol maakt en ze aan te passen aan onze persoonlijkheid en werkstijl, geloven we dat we net zo succesvol kunnen worden.

Aan de andere kant is er een groep van zogenaamde motivatie-experts, die ons met uitspraken als succesvol, competent of gelukkig falen willen doen geloven dat men alleen correct kan leren door fouten en mislukkingen te ervaren. Volgens het principe van ‘trial and error’ zouden wij, net als kinderen, het beste leren door dingen gewoon te proberen.

Mislukkingen en fouten demotiveren

Een recent onderzoek van Laureen Eskreis-Winkler, Booth School of Business, en Ayelet Fishbach, University of Chicago *), toont dat we het beste leren van onze eigen successen; en van de fouten en successen van anderen. Volgens de resultaten van het onderzoek leren we heel slecht van onze eigen fouten. Als reden hiervoor stellen de twee auteurs dat ervaringen van fouten en mislukkingen een aanval zijn op ons ego en daarmee op ons gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. En dus op onze motivatie om van zo’n ervaring te leren. Mislukkingen en fouten demotiveren ons. Hiervoor zou geen wetenschappelijk onderzoek nodig zijn geweest.

De resultaten van het onderzoek van Eskreis-Winkler en Fishbach laten duidelijk zien dat we niet alleen leren van onze eigen successen en de successen van anderen, maar ook van de fouten van anderen. Hieruit kunnen interessante suggesties worden afgeleid voor het management van medewerkers en teams. Aan de ene kant moeten managers er een belang bij hebben om ervoor te zorgen dat werknemers succesvol kunnen zijn om gemotiveerd te zijn. En ze moeten een platform creëren waarop ze hun successen kunnen tonen. Aan de ene kant is dit goed voor de eigen motivatie, aan de andere kant kunnen daardoor andere collega’s leren van deze successen.

Twee kanten van dezelfde medaille

Aangezien succes en mislukking twee kanten van dezelfde medaille zijn, kunnen we niet doen alsof de andere kant niet bestaat. Een fout herkennen of een mislukking toegeven is moeilijk. Vaak zijn de betrokkenen bang voor de reacties van hun baas of collega’s en vrezen ze nadelen, zoals slechtere promotiekansen. Ze proberen ze zo weinig mogelijk aandacht te trekken. Hoewel dit leidt tot een opluchting van het eigen ego, gaat het gepaard met een aantal nadelen.
De angst voor de nadelen wordt niet opgelost, maar alleen overgebracht in een angst om ontdekt te worden. De bereidheid en het vermogen om te leren van de gebeurtenis en de ervaring is zeer laag. En anderen kunnen ook niet profiteren van deze ervaring.

Wat kunnen deze inzichten betekenen voor managers en het omgaan met fouten in bedrijven. Leiders kunnen profiteren van het besef dat we beter leren van de fouten van anderen dan van de onze. Daarom  introduceren ze ‘formats’ waarin openlijk en gezamenlijk wordt gereflecteerd op fouten en faalervaringen. Daaruit kunnen dan weer inzichten worden afgeleid.

Waarderingscultuur

Dit vereist dat er een waarderingscultuur heerst in bedrijven, afdelingen of teams, waarin niet alleen successen, maar ook fouten als leermogelijkheden worden gezien. Als managers en medewerkers erop kunnen vertrouwen dat ze geen nadelen hoeven te verwachten, maar gewaardeerd worden om hun openheid en verantwoordelijkheid, zullen de negatieve effecten op het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen minder groot zijn. En hoe meer betrokkenen verslag doen van hun successen EN mislukkingen, hoe minder de angst voor de gevolgen zal zijn. Want zo wordt het duidelijk dat iedereen zowel successen als mislukkingen in zijn leven heeft. Dit zal op zijn beurt, om in de context van het beschreven artikel te blijven, de eigen leerbereidheid bevorderen en bijdragen aan een echte cultuur van vertrouwen en leren in bedrijven.

*) Eskreis-Winkler & Fishbach, A. (2019) Not Learning from Failure – the Greatest Failure of All. DOI: 10.1177/0956797619881133

Over deze column:

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Bert Overlack, Mary Fiers, Peter de Kock, Eveline van Zeeland, Lucien Engelen, Tessie Hartjes, Jan Wouters, Katleen Gabriels en Auke Hoekstra, probeert Innovation Origins in een wekelijkse column te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Zodat morgen beter wordt. Hier lees je alle vorige afleveringen.