Author profile picture

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland is in het afgelopen jaar flink gestegen. Begin 2017 telde ons land ruim 109 duizend plug-in hybrides (PHEV’s) en volledig elektrische auto’s (FEV’S), blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is het aantal elektrische voertuigen gestegen met 27 procent.

Sinds 2015 is er sprake van een jaarlijks flinke toename. In tegenstelling tot Nederland in het algemeen is er in Eindhoven alleen sprake van een stijging bij volledig elektrische auto’s, zo blijkt uit cijfers van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarbij is het aantal plug-in hybrides juist afgenomen. Zo waren er in januari 2016 1.557 volledig elektrische auto’s. Een jaar later is dat gestegen naar 2.210. Het aantal plug-in hybrides daalde met 1.200 auto’s.

“Door het wegvallen van de fiscale voordelen, zijn plug-in hybrides minder aantrekkelijk geworden. En daardoor is het aantal FEV’s gaan stijgenGemeente Eindhoven,

Tussen januari en mei 2017 zie je dat het aantal FEV’s maandelijks met honderd auto’s groeit. Het aantal PHEV’s bleef de afgelopen maanden redelijk gelijk.

Het is volgens de gemeente Eindhoven niet duidelijk waarom het aantal PHEV’s in Eindhoven is gedaald. “We kunnen ons voorstellen dat door het wegvallen van de fiscale voordelen, plug-in hybrides minder aantrekkelijk zijn geworden. En daardoor het aantal FEV’s is gaan stijgen.” Naar verwachting zal het aantal FEV’s sterk gaan toenemen zodra er meer modellen met een grote actieradius op de markt komen.

Daarbij zijn ook het aantal laadpalen in de stad gestegen. “De voorspelling was dat de vraag naar laadpalen begin 2017 hoog zou blijven doordat autodealers in 2016 nog auto’s op kenteken hebben gezet en daardoor de fiscale voordelen ook nog voor PHEV’s zouden gelden. Wat we nu zien is dat de aanvragen nog altijd vrij constant zijn. Door het wegvallen van de bijtellingsvoordelen weten we dat FEV’s nu aantrekkelijker zijn. Een laadpaal voor deze auto’s is natuurlijk essentieel.”

In totaal zijn er bijna 22 duizend elektrische voertuigen in Eindhoven. Het overgrote deel bestaat nog steeds uit plug-in hybrides. Naast volledig elektrische voertuigen is ook het aantal elektrische snorfietsen het afgelopen jaar gestegen.