© IO
Author profile picture

De gemeente houdt er rekening mee dat er op termijn minder middelen beschikbaar zijn voor de duurzaamheidsambities dan oorspronkelijk de bedoeling was. Daarom is de vijf partijen die nu meedingen naar de aanbesteding van de nieuwe, duurzamere huisvesting voor ambtenaren gevraagd mee te denken over goedkopere opties. Volgens de raadsinformatiebrief over dit onderwerp houden burgemeester en wethouders er zelfs rekening mee dat rond 2020 een van de drie grote locaties voor huisvesting van het ambtelijk apparaat (Stadskantoor, NRE en Mercado) niet meer nodig zal zijn.

De drie panden zijn overigens niet de enige die in het aanbestedingstraject zitten. Daarnaast gaat het om Stadhuis, Stadhuistoren, MO-gebouw, TIO-gebouw en eventueel Designhuis en Van Abbe Museum.

Volgens burgemeester en wethouders denken de vijf geselecteerde consortia (uit een aanbod van ruim 70) goed mee over het oplossen van deze klus: “De uitdaging die daarbij kan ontstaan is dat de financiële ruimte te klein wordt om significante duurzaamheidsambities te realiseren. Er zijn al signalen dat de consortia deze uitdaging oppakken door op zoek te gaan naar nieuwe exploitatiemogelijkheden.”

Formeel is op dit moment ruim honderd miljoen euro gebudgetteerd voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Of dat bedrag echt lager wordt, zal mede afhangen van de oplossingssuggesties van de consortia. Er is nog geen formeel besluit over genomen.

Schermafbeelding 2015-08-18 om 21.48.06Het bedrag gaat trouwens niet alleen op aan verduurzaming (isolatie, zonnepanelen, etc). Er is ook aandacht voor onder meer schoner vervoer, flexibiliteit en toegankelijkheid van de kantoren, een aantrekkelijker stadhuisplein en zichtbaar gemaakte innovaties. Het project heeft een looptijd van 15 jaar.

Lees ook: Eindhoven energieneutraal in 2045