©Pixabay
Author profile picture

De Europese Unie (EU) geeft zeventien miljoen euro subsidie voor het toepassen van innovatieve oplossingen op het gebied van water. Het gaat om het terugwinnen van nutriënten, mineralen, energie en water uit afval- en zeewater. Nederland is een van de deelnemende landen.

Het project Water Mining start 1 september. Voor het project is een publiek-privaat consortium gevormd. Dat bestaat uit 38 onderzoeksinstellingen en bedrijven en vier andere partijen uit twaalf landen. Het project wordt geleid door de TU Delft. Als onderdeel van het project zullen demonstratie-installaties in Cyprus, Spanje, Portugal, Italië en Nederland worden gebouwd.

De partners in Water Mining richten zich op praktische innovaties waarmee conventionele methoden voor de behandeling van industrieel en stedelijk afval- en zeewater kunnen worden omgevormd tot processen voor het terugwinnen van stoffen. Die ontwikkeling draagt bij aan de overgang naar een circulaire economie.

Publiek betrekken bij Water Mining

In de demonstratie-installaties zullen enkele innovatieve technologieën worden gebruikt die door partners zijn ontwikkeld en die afkomstig zijn van eerder gefinancierde EU-projecten. Naar verwachting zullen de eindproducten met toegevoegde waarde (zoals mineralen en energie) regionale economische ontwikkeling stimuleren.

Bij de uitvoering van Water Mining wordt gepoogd een breder publiek te bereiken. Daarom worden wetenschapsmusea zoals NEMO in Amsterdam en Living Labs in heel Europa erbij betrokken. Het publiek wordt gevraagd mee te denken over het maatschappelijk belang van Water Mining en suggesties te doen voor aandachtspunten. „Met behulp van augmented reality zal het project de wetenschap achter de technologie, de gemeten ecologische voetafdruk en de eventuele maatschappelijke impact presenteren,” meldt TU Delft.

Voorbeeld technologische innovatie

Idealiter hoopt Water Mining een voorbeeld te zijn voor de maatschappelijke inbedding van technologische innovaties. In een toelichting zegt Patricia Osseweijer, hoogleraar Biotechnology and Society aan de TU Delft en coördinator van het project: „We zijn van plan om meer dan 24 workshops te organiseren met deskundigen, beleidsmakers, de industrie, civiele gemeenschappen en het publiek om de innovaties te laten zien en de implicaties ervan te bespreken. Denk bij dit laatste aan de ecologische voetafdruk of lokale veranderingen en gevolgen.”

Om nieuwe technologie voor de behandeling en ontzilting van afval- en zeewater in te voeren, zijn nieuwe regels en businessmodellen nodig. De projectdeelnemers gaan beleids- en verdienmodellen ontwikkelen. Dat doen ze in samenwerking met industrie, stadsbesturen en regionale waterorganisaties.