LeapBox / © BBLeap
Author profile picture

 Brabant kent traditioneel een krachtige agrarische sector. Daarnaast hoort het bij de wereldtop in hightech. Niet zo vreemd dus dat de provincie op het snijvlak van die twee sectoren ook grote sprongen maakt. De mondiale voedseltransitie drijft voor een belangrijk deel op Brabantse Agritech en Foodtech, zo blijkt uit het onderzoeksrapport “Agrofood Sector” van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De ontwikkeling van hightech machines springt daarbij in het oog. BBLeap is daar een goed voorbeeld van.

Veel bedrijven hebben de mond vol van precisielandbouw, zegt oprichter Peter Millenaar van BBLeap uit Gilze-Rijen. “Maar daarbij gaat het meestal toch nog om vergezichten. Ik bedoel: de beloftes zijn op dit moment veelal nog wat groter dan de daden.” Daar wil hij de klanten van BBLeap voor behoeden, zegt hij. “Ook wij hebben natuurlijk onze ambities, maar we zullen nooit iets proberen te verkopen dat nog in de ontwikkelfase zit.”

Op de bedrijfswebsite is dat principe ook mooi in beeld gebracht. Verdeeld over negen fases van Technology Readyness laat BBLeap zien hoe de vlag er per potentieel productcategorie bijhangt: van ‘basic principles observed and reported’ reikt de ladder uiteindelijk tot ‘actual system proven in application environment’. Eén van Millenaars producten heeft inmiddels fase 8 bereikt: de LeapBox. Dat wil zeggen dat het systeem in een realistische omgeving kon worden gevalideerd.  

Dosering op plantniveau

De Leapbox is een systeem met spuitstukken die op bestaande landbouwmachines gemonteerd worden en zo kunnen zorgen voor een dosering op plantniveau. “Niet op basis van het gemiddelde van het gemiddelde, zoals bestaande machines werken, maar met een specifieke dosering die voor elk vlak van 50 bij 50 centimeter, of zelfs 25 bij 25, anders kan zijn.” Het systeem heeft tot zo’n 200 pulserende spuitdoppen waarvan de afgifte wel veertig keer per seconde kan wijzigen. 

De LeapBox is tien keer sneller en beter dan de concurrentie, zegt Millenaar gedecideerd. “Met een hogere frequentie en de kortste openings- en sluitingstijd biedt de LeapBox de kortste spuitcyclus die je je kunt voorstellen.” Het systeem regelt de dosering op basis van een vaste druk, waardoor de druppelgrootte optimaal blijft, bij lage en hoge rijsnelheden. 

In nauwe samenwerking met de innovatieve akkerbouwer Jacob van den Borne uit Reusel is de eerste toepassing van de LeapBox gebouwd – en inderdaad, gevalideerd. Van den Borne, die al tien jaar data verzamelt en altijd op zoek blijft naar een beter gebruik daarvan, is er alvast heel enthousiast over. Maar Millenaar wil meer. “Wij willen altijd meer dan de klant zich kan voorstellen. Het is ook niet zo dat wij onze oplossingen maken op basis van een markt- of klantvraag. Wij proberen ons een situatie voor te stellen die het beste resultaat oplevert. We zijn geen boeren, we kunnen niet telen, we zijn een technologiebedrijf dat de boeren kan helpen met oplossingen waar ze zelf nog niet aan gedacht hebben.” 

Henry Ford

In zekere zin staat zijn start-up er hetzelfde in als Henry Ford aan het einde van de negentiende eeuw, zegt Millenaar. “Reizigers vroegen om een sneller paard, Ford gaf ze een auto. Net als Ford beloof ik dat ik niet lever wat je vraagt. Wel zal ik er altijd achter proberen te komen wat er achter je vraag ligt. Als klanten gaan praten over wat ze eigenlijk willen, dan komen we meestal in de buurt.” 

Millenaar is zich er bewust van dat hij nog aan de voorkant van de ontwikkelingen staat. “Nog net te vroeg voor groot commercieel succes dus, maar dat gaat nog wel komen. Daarbij is het wel van belang dat de sector zich verder uitbreidt, “en liefst met partijen die niet alleen grote beloftes verkopen maar daadwerkelijk bijdragen aan nieuwe producten. Zodat wat wij zeggen niet meer wordt gerelateerd aan illusies van anderen.”

Toekomst

Getuige de vele projecten van BBLeap in de categorieën die nog doorontwikkeld moeten worden, is Millenaar voorlopig nog niet klaar. Naast de LeapBox, is er op termijn ruimte voor een LeapJet, een LeapCat, LeapSoil, LeapCrest en LeapPlus. Een van de ontwikkelingen waar hij naar uitkijkt is de bouw van een systeem dat realtime de aanpassingen kan verzorgen. “Met sensoren en camera’s zou dan per deelgebiedje de juiste dosering op basis van de actuele behoefte kunnen worden toegediend. Dat hoeft overigens niet allemaal door onszelf bedacht te worden. We hebben een open platform waarop ook andere producenten of technologieën kunnen aanhaken. Zo zorgen we er samen voor dat de markt er gebruik van kan gaan maken en dat we samen de grootste bijdrage leveren aan de noodzakelijke transitie.”

De eerste stap voor die sprong wordt al gezet, zij het niet in Brabant. “We zijn momenteel een LeapBox aan het opbouwen in Australië die realtime aangestuurd wordt door een camerasysteem. Het systeem detecteert daarbij onkruiden in gewassen en de LeapBox zorgt vervolgens voor de juiste bespuiting, exact genoeg om precies dat te bespuiten wat je als boer nodig vindt.”