AI-generated picture of a post-truth world
Author profile picture

In een wereld waar informatie net zo alomtegenwoordig is als de lucht die we inademen, is mediawijsheid niet langer een wenselijke vaardigheid – het is een essentiële vaardigheid. Mediageletterdheid is onze beschermende uitrusting in een tijdperk van deep fakes, verkeerde informatie en de zogenaamde ‘post-truth’ realiteit, waar persoonlijke overtuigingen vaak zwaarder wegen dan geverifieerde feiten. Maar heel makkelijk is dat niet, zeker voor jonge mensen. Het kan – zeker voor jonge mensen – een uitdaging zijn om veilig door dit complexe landschap te navigeren. Kunstmatige intelligentie (AI) is een veelbelovende bondgenoot in onze zoektocht naar een mediageletterde samenleving.

Kunstmatige intelligentie, met haar groeiende capaciteit om inhoud te analyseren, interpreteren en genereren, heeft een enorm potentieel om jongeren te helpen een solide verdediging op te bouwen tegen de aanval van nepnieuws en onjuiste informatie. De toepassing van AI in klaslokalen gaat veel verder dan het automatiseren van routinetaken.

Scenario’s uit de echte wereld

AI kan een cruciale rol spelen bij het simuleren van levensechte scenario’s waarin desinformatie welig tiert, zodat leerlingen hun kritische denkvaardigheden kunnen oefenen in een veilige, gecontroleerde omgeving. Door interactieve simulaties te maken, kunnen studenten uit eerste hand de subtiele kunst van desinformatie ervaren – de strategieën en tactieken ervan begrijpen en snappen hoe deze kunnen worden tegengegaan. Deze ‘digitale zandbakken’ kunnen leerlingen blootstellen aan vooroordelen in de media, logische denkfouten en misleidende verhalen, waardoor ze de benodigde hulpmiddelen krijgen om vragen te stellen en kritisch te kijken naar wat ze zien en horen.

post-truth
AI-generated picture of a post-truth world

Het gebruik van AI-hulpmiddelen, zoals deep learning-systemen, kan leiden tot nieuwe manieren om het evalueren van bronnen en het controleren van geloofwaardigheid te onderwijzen. Dergelijke systemen kunnen worden getraind om veelvoorkomende indicatoren van onbetrouwbare inhoud te herkennen, zoals sensatiebeluste koppen, tendentieus taalgebruik of bronnen met een geschiedenis van onbetrouwbare informatie. Stel je een tool voor die potentiële rode vlaggen in artikelen markeert terwijl studenten ze lezen, zodat ze in realtime feedback krijgen over de geloofwaardigheid van de informatie die ze tegenkomen. Een dergelijke interactie met AI zou hun inzicht in de waarheidsgetrouwheid van informatie verbeteren en een gewoonte aanleren om sceptisch te staan tegenover ongecontroleerde informatie.

Leerervaringen personaliseren

AI kan leerervaringen ook personaliseren en afstemmen op het begripsniveau en tempo van elke student. Door patronen te identificeren in de interactie van een student met verschillende vormen van media, kan AI leermateriaal op maat aanbieden, aanvullende bronnen suggereren en gebieden markeren die verdere ontwikkeling behoeven. Het kan de complexiteit van de taken aanpassen om ervoor te zorgen dat leerlingen worden uitgedaagd, maar niet overweldigd, waardoor een dieper begrip van concepten van mediageletterdheid wordt bevorderd.

Bovendien kan AI samenwerkend leren bevorderen door middel van AI-gebaseerde platforms waarmee leerlingen met elkaar in contact kunnen komen, inzichten kunnen delen en gezamenlijk nieuwsverhalen kunnen ontkrachten of valideren. Deze platforms kunnen leerlingen aanmoedigen om samen te werken bij het ontleden van nieuwsartikelen en posts op sociale media, waardoor een omgeving ontstaat waarin mediageletterdheid niet alleen wordt aangeleerd, maar ook collectief wordt ontwikkeld en gedeeld. Op die manier kunnen kinderen het belang van dit proces internaliseren – waarmee waarheidsvinding een routine wordt.

Cruciaal is dat het niet alleen gaat om het bouwen van verdedigingsmuren tegen verkeerde informatie, maar om het creëren van proactieve burgers die de kracht en verantwoordelijkheid van mediacreatie begrijpen. AI-gebaseerde creatiehulpmiddelen kunnen leerlingen helpen hun eigen inhoud te produceren, algoritmen te begrijpen die van invloed zijn op welke inhoud gezien wordt en te begrijpen hoe ze ethisch met deze systemen kunnen omgaan.

Door AI te integreren in onderwijs in mediawijsheid leren we leerlingen niet alleen verkeerde informatie te herkennen, maar begeleiden we ze ook om de oorsprong ervan te begrijpen, de verspreiding ervan te begrijpen en de impact ervan te stoppen. Nog belangrijker is dat we ze aanmoedigen om een positieve bijdrage te leveren aan het medialandschap in plaats van het alleen maar te consumeren.

Onze democratische plicht

In het post-truth tijdperk, waarin digitale platforms slagvelden zijn voor hart en verstand, is AI-ondersteund onderwijs in mediageletterdheid meer dan een leerplan. Het is een democratische noodzaak.

De komst van AI in klaslokalen is tegelijkertijd niet zonder uitdagingen. Zorgen over privacy, gegevensbeveiliging en de ‘black box’-aard van AI moeten worden geadresseerd. De opleiding van leerkrachten en de ontwikkeling van infrastructuur zullen aanzienlijke investeringen vergen. Maar de potentiële voordelen wegen ruimschoots op tegen deze hindernissen.

Ons doel moet een samenleving zijn die weerbaar is tegen nepnieuws en desinformatie, niet gewapend met angst of onwetendheid maar met het vermogen om kritisch na te denken. Kunstmatige intelligentie kan daarbij onze studenten transformeren van passieve informatieconsumenten naar geïnformeerde, actieve deelnemers aan het digitale tijdperk. Laten we die kans grijpen.

Over deze column:

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Eveline van Zeeland, Derek Jan Fikkers, Eugène Franken, JP Kroeger, Katleen Gabriels, Bernd Maier-Leppla, Willemijn Brouwer en Colinda de Beer, probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.

AI-generated picture of a post-truth world
AI-generated picture of a post-truth world