Author profile picture

De aan de TU/e opgerichte startup MedApp heeft de mijlpaal van 100.000 downloads bereikt. MedApp maakt medicijngebruikers bewust van hun inname-informatie en geeft ze de kans deze informatie te delen met hun zorgverlener(s). “Het juist innemen van medicatie is van levensbelang, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat niet gemakkelijk”, zegt mede-oprichter Edwin Hermkens. “Op deze manier worden zowel arts, apotheker als gebruiker ondersteund. Niet gek dus dat de app tienduizenden actieve gebruikers per dag heeft.” Volgens de startup is MedApp daarmee de grootste medische app van Nederland.

De volgende stap in de ontwikkeling van de app wordt gezocht in de samenwerking met een aantal grote ziekenhuizen en het uitbreiden van de functionaliteiten. Op deze manier wil de startup, die gevestigd is in het TU/e Innovation Lab, blijven doorgroeien.

“Inzicht in het daadwerkelijke medicijngebruik is extra belangrijk bij ziekenhuisopnames”, aldus Robin Vos van MedApp. “Fouten bij de medicatie vormen één van de grootste risico’s voor gebruikers bij opname in het ziekenhuis. Zo zijn incomplete medicatieoverzichten bij opname de oorzaak van bijna 30% van alle voorschrijffouten in het ziekenhuis. Goede medicatieverificatie, het proces waarbij duidelijk wordt welke en hoeveel medicijnen iemand gebruikt, is daarom cruciaal. Ondanks arbeidsintensieve – en dus dure – pogingen van ziekenhuizen blijkt de verificatie vaak problematisch te verlopen. Door stress, gebrekkige informatievoorziening en het ontbreken van een landelijk systeem met goede dekking, brengen patiënten hun zorgverleners vaak niet voldoende op de hoogte van hun medicijngebruik.”

MedApp stelt gebruikers in staat om voor een ziekenhuisopname thuis, dus in een vertrouwde omgeving, rustig hun medicijnoverzicht in te vullen. Op deze manier wordt onjuiste registratie van de medicijnen voorkomen en het herstel van de gebruiker bevorderd.

“Fouten bij de medicatie vormen één van de grootste risico’s voor gebruikers bij opname in het ziekenhuis.”Robin Vos, MedApp

Therapietrouw
Een van de doelen van MedApp is therapietrouw te bevorderen. Vos: “Een effectieve behandeling met medicijnen vereist dat gebruikers betrokken zijn bij hun medicatiegebruik. MedApp realiseert dit met behulp van kunstmatige intelligentie en het voorspellen van menselijk gedrag. MedApp werkt daarom nauw samen met onderzoekers en studenten van het Data Science Centre in Eindhoven. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld slimme wekkers zetten, waardoor ze aan hun innamemomenten worden herinnerd. Dit werkt therapietrouw, het fenomeen waarbij medicijngebruikers consequent en juist hun medicatie innemen, in de hand en dringt vele, onnodige kosten terug. Niet of onvolledig ingenomen medicijnen kosten namelijk alleen in Nederland al miljoenen euro’s per jaar.”

De aan de TU/e opgerichte startup MedApp heeft de mijlpaal van 100.000 downloads bereikt. MedApp maakt medicijngebruikers bewust van hun inname-informatie en geeft ze de kans deze informatie te delen met hun zorgverlener(s). “Het juist innemen van medicatie is van levensbelang, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat niet gemakkelijk”, zegt mede-oprichter Edwin Hermkens. “Op deze manier worden zowel arts, apotheker als gebruiker ondersteund. Niet gek dus dat de app tienduizenden actieve gebruikers per dag heeft.” Volgens de startup is MedApp daarmee de grootste medische app van Nederland.

De volgende stap in de ontwikkeling van de app wordt gezocht in de samenwerking met een aantal grote ziekenhuizen en het uitbreiden van de functionaliteiten. Op deze manier wil de startup, die gevestigd is in het TU/e Innovation Lab, blijven doorgroeien.

“Inzicht in het daadwerkelijke medicijngebruik is extra belangrijk bij ziekenhuisopnames”, aldus Robin Vos van MedApp. “Fouten bij de medicatie vormen één van de grootste risico’s voor gebruikers bij opname in het ziekenhuis. Zo zijn incomplete medicatieoverzichten bij opname de oorzaak van bijna 30% van alle voorschrijffouten in het ziekenhuis. Goede medicatieverificatie, het proces waarbij duidelijk wordt welke en hoeveel medicijnen iemand gebruikt, is daarom cruciaal. Ondanks arbeidsintensieve – en dus dure – pogingen van ziekenhuizen blijkt de verificatie vaak problematisch te verlopen. Door stress, gebrekkige informatievoorziening en het ontbreken van een landelijk systeem met goede dekking, brengen patiënten hun zorgverleners vaak niet voldoende op de hoogte van hun medicijngebruik.”

MedApp stelt gebruikers in staat om voor een ziekenhuisopname thuis, dus in een vertrouwde omgeving, rustig hun medicijnoverzicht in te vullen. Op deze manier wordt onjuiste registratie van de medicijnen voorkomen en het herstel van de gebruiker bevorderd.

“Fouten bij de medicatie vormen één van de grootste risico’s voor gebruikers bij opname in het ziekenhuis.”Robin Vos, MedApp

Therapietrouw
Een van de doelen van MedApp is therapietrouw te bevorderen. Vos: “Een effectieve behandeling met medicijnen vereist dat gebruikers betrokken zijn bij hun medicatiegebruik. MedApp realiseert dit met behulp van kunstmatige intelligentie en het voorspellen van menselijk gedrag. MedApp werkt daarom nauw samen met onderzoekers en studenten van het Data Science Centre in Eindhoven. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld slimme wekkers zetten, waardoor ze aan hun innamemomenten worden herinnerd. Dit werkt therapietrouw, het fenomeen waarbij medicijngebruikers consequent en juist hun medicatie innemen, in de hand en dringt vele, onnodige kosten terug. Niet of onvolledig ingenomen medicijnen kosten namelijk alleen in Nederland al miljoenen euro’s per jaar.”