Author profile picture

Dat de plannen voor The Dutch Mountains iconisch zijn, daarover bestaat geen misverstand. Maar of het allemaal zo haalbaar is als de initiatiefnemers beweren, daar moet eerst nog maar eens grondig onderzoek naar gedaan worden, zo laat een woordvoerder van de gemeente Eindhoven in een reactie op de plannen weten. Eindhoven zegt in die visie gesteund te worden door de andere gemeenten van het Stedelijk Gebied – inclusief Veldhoven dus, de gemeente die recentelijk een intentieverklaring tekende met de initiatiefnemers.

The Dutch Mountains is een project van Studio Marco Vermeulen, BLOC en Urban XChange. Ontwikkelpartner is Strukton Worksphere. Co-ontwikkelaars en exploitatiepartners zijn Asito, Beveco, Dell-EMC, HEYDAY en SPIE Nederland. Arup en Off Road Innovations zijn de kennispartners. Het immense houten gebouw moet een multifunctionele omgeving met een mix van gebruikers, functies en activiteiten creëren: een interactieve werkomgeving voor technologiebedrijven (kantoren en werkruimtes), een verblijfsomgeving voor kenniswerkers (hotel en short stay appartementen) en een ontmoetingsplek (conferentieruimtes, auditorium, horeca en een intern park).

Lees hier meer over The Dutch Mountains

Eindhoven wijst erop dat de “Regionale Programmeringsafspraken Kantoren” vereisen dat een besluit over de bouw van dit megaproject unaniem door de regiobestuurders van het Stedelijk Gebied Eindhoven genomen moet worden. Daarbij zijn volgens de gemeente drie hoofdvragen van belang:

1) Wat zijn de consequenties van het voorgestelde programma (kantoren, hotel, shortstayhuisvesting e.d.) op andere initiatieven in de regio (zoals Strijp-T, High Tech Campus Eindhoven, Flight Forum, etcetera)
2) Hoe kan The Dutch Mountains positief bijdragen aan de verdere ontwikkeling van omliggende bedrijfslocaties zoals de Run en De Hurk?
3) Wat is het exacte concept van The Dutch Mountains en hoe wordt dit duurzaam geborgd?

“Op basis van het antwoord op deze vragen moeten de regiobestuurders een unaniem besluit nemen of de locatie al dan niet ‘van oranje op groen’ moet worden gezet, cq ingezet mag worden voor een andere functionele ruimtebenutting.” Een goede marktonderbouwing is volgens de gemeente ook nodig om te voldoen aan de zogenaamde ‘Ladder voor Duurzame verstedelijking’.

Daarnaast zijn er zorgen over de verkeersafwikkeling op dit gedeelte van De Run, “vooral omdat de OV-bereikbaarheid hier matig is”, zegt de woordvoerder. “Nu al is er tijdens spitsuren sprake van een verkeersinfarct op het gedeelte van de Kempenbaan waar de ontsluiting van The Dutch Mountains is gepland; in het belang van de daar reeds gevestigde bedrijven, met ASML en Maxima Medisch Centrum voorop, moet er naar onze mening zicht zijn op een verbetering van de verkeerssituatie, alvorens we hier nieuwe verkeers-aantrekkende activiteiten toevoegen.”

Veldhoven liet eerder blijken enthousiast te zijn over de plannen. De gemeente waarin het gebouw moet komen ziet de komst van Dutch Mountains niet alleen als een kans om de Run en de Hurk een oppepper te geven en de verkeersproblemen rond de Kempenbaan aan te pakken, volgens wethouder Ad van den Oever (economie) is het project een uitkomst voor de complete Brainport regio. “Ze voeren exact uit waar Brainport voor staat.” Van den Oever ziet in The Dutch Mountains vooral een welkome aanvulling op de bestaande en nog te creëren functies binnen Brainport en niet als een concurrent daarvan, zo liet hij E52 vorige maand weten. “Natuurlijk weet ik ook dat eerst de financiering rond moet zijn voordat we verdere stappen kunnen zetten, maar ik vertrouw er op dat het in 2020 of 2021 in Veldhoven zal staan.”

Eindhoven is vooralsnog terughoudender. “We wachten de resultaten van het aanvullende marktonderzoek met spanning af, om daarna onze meer onderbouwde mening te kunnen geven over The Dutch Mountains.”