Philips op de High Tech Campus Eindhoven - © IO
Author profile picture


Maleisische overheid investeert in transformatie tot High Tech land
Maleisië wil zich de komende jaren ontwikkelen van Mid- naar High Tech land. Op 20 september bezoekt de Maleisische minister van International Trade and Industry (MITI), Dato’ Sri Mustapa Mohamed, om die reden High Tech Campus. Hij wil daar leren hoe Brainport Eindhoven zich heeft ontwikkeld tot high tech hub. Daarnaast bezoekt de minister Philips Lighting en heeft hij een meeting met de KMWE Group, één van de Nederlandse investeerders in Maleisië. Het land zoekt wereldwijd naar voorbeelden die van betekenis kunnen zijn bij de transformatie die Maleisië voor ogen heeft.

Maleisië wil met deze transformatie haar eigen hoogopgeleide beroepsbevolking een aantrekkelijke toekomst kunnen bieden. Om dat te bereiken heeft het land de intentie om de komende jaren flink te investeren in de transitie en is bezig met het opstellen van een agenda voor de periode tot 2050. Het bedrijfsbezoek aan Philips Lighting en de kennismaking met KMWE, een bedrijf in de regio gericht op high end components, sluiten aan bij de ambitie.

Onderdeel van het programma op vrijdag 20 oktober is verder een masterclass over de transitie die de Brainport Eindhoven regio heeft doorgemaakt. Nadat de regio eind jaren negentig leed onder het faillissement van DAF en de reorganisatie van Philips hebben overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen door zich te richten op samenwerking en high tech de basis gelegd voor wat is uitgegroeid tot een innovatiehub binnen Nederland en Europa. Een model dat blijkbaar interessant is voor landen als Maleisië.