© TKI Dinalog
Author profile picture

Mede dankzij eigen investeringen van zo’n 100 miljoen euro, kan de regio Midden- en West-Brabant rekenen op 10 miljoen euro uit de nationale Regiodeal. Dat geld gaat naar 17 innovatieve projecten rond de maak- en transportsectoren. Onder de titel “Makes & Moves” moet dat de komende jarende economie van Midden- en West-Brabant – en dan met name het mkb-deel daarbinnen – slimmer en duurzamer maken.

MidWest-Brabant wil in 2040 koploper zijn in verantwoorde productie en distributie, zo staat in de aanvraag voor de regiodeal.

Inmiddels hebben de deelnemende partijen een eerste projectdag gehad om elkaar beter te leren kennen en de subsidieverstrekkers op de hoogte te brengen van de geselecteerde projecten. “De pitches van de deelnemers op die dag hebben al tot de nodige suggesties voor koppelingen tussen Rijksbeleid en de regioprojecten geleid, maar ook tussen de projecten onderling en met vergelijkbare initiatieven in andere regio’s in het land” zegt een woordvoerder van Midpoint Brabant. “De teamdag was een positieve stap in nieuw partnerschap tussen het Rijk en Midden- en West-Brabant en past in de bredere samenwerkingsbeweging die beide partijen voor ogen hebben.”

Makes & Moves MidWest Brabant
Makes & Moves MidWest Brabant

De ambities en projecten binnen de regiodeal MidWest zijn allemaal gericht op verantwoorde productie en distributie. Ze zijn onder te verdelen in vijf categorieën:

1. Slimmer en duurzamer groeien en voeden (GROW)

Radicale vernieuwing van de manier waarop we grond en hulpstoffen verbouwen, telen en bewerken, om concurrerend de footprint te verlagen. In de projecten gaat het om eiwitten, zetmeel, planten en hout.

Eiwitten: Open Green Protein Competence and Technology Center
Zetmeel: Sidestream Innovation Valley
Planten: Plant-based Broedplaats Zuid-Westelijke Delta
Hout: Experience & Excellence Centre Treeport

2. Slimmere en duurzamere bio-based materialen (MAKE)

Vernieuwbare materialen versneld een commodity-toepassing geven om verspilling, vervuiling en gebruik van fossiele stoffen te verminderen.

Bio-plastics: Shared Facility Polymerisatie
Circulaire toepassingen: Makerspace Brabant
Kennis bio-based: Kennisontwikkeling in Biobased Economy
Toepassing bio-based en circulair: BioVoice
Industriële reststromen: Symbiosis 4 Growth

Makes & Moves MidWest Brabant
Makes & Moves MidWest Brabant

3. Slimmer en duurzamer onderhouden (MAINTAIN)

Significant verhogen van de levensduur van kapitaalgoederen om de transitie naar verantwoord produceren en distribueren te kunnen betalen.

Composieten: Development Center for Maintenance of Composites
Procesindustrie: Fieldlab Campione 2.0

4. Slimmer en duurzamer vervoeren (MOVE)

De manier waarop wij goederen verplaatsen slimmer en duurzamer maken, om met minder footprint sneller te kunnen leveren.

Data: DALI – Proeftuin Digital Supply Chain Data Science
Vervoerskeuzen: NewWays
Kennisbundeling: Logistics Community Brabant

5. Slimmer en duurzamer kennis delen en leren (LEARN)

Robotisering en digitalisering: Nieuwe techniek coalitie
Technologie, data en gedrag: Mindlabs
Leven lang leren: Human capital topsectoren

Uit onderzoek blijkt dat Midden- en West-Brabant samen op de vierde plek staan als het gaat om de bijdrage aan de economie van Nederland; en zelfs op de tweede plek als het gaat om de bijdrage aan de (maak)industrie. Ook zijn Midden- en West-Brabant al jaren de belangrijkste logistieke hotspot van Nederland.

Lees ook: Bevordering van de Nederlandse logistiek: TKI Dinalog stuurt de landelijke onderzoeksagenda vanuit Brabant aan

Lees ook: Brabant leidend in logistiek Nederland

Makes & Moves MidWest Brabant
Makes & Moves MidWest Brabant