Author profile picture

Het achtste maatschappelijk ondernemen 040 diner leverde woensdagavond 60 bruikbare “matches” op tussen maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in de regio. Het diner is een initiatief van DLL en de gemeente Eindhoven, in samenwerking met PwC, NXP en Samen voor Eindhoven. Maxima Medisch Centrum was gastheer.

Wethouder Visscher interviewt de vertegenwoordigster van het Leger des Heils
Wethouder Visscher interviewt Wies Weekers van het Leger des Heils

Een match vindt plaats als een beoogd project van een maatschappelijke organisatie van een extra impuls kan worden voorzien door een van de aanwezige bedrijven. Aan beide kanten moet dat dan waarde kunnen opleveren. In totaal waren gisteren 20 bedrijven en evenveel maatschappelijke organisaties aanwezig. Geen enkele organisatie bleef met lege handen, maar de meeste haalden meerdere matches binnen. Het gaat daarbij nooit om geld, maar altijd om de inzet van mensen en kennis. Bij de zeven voorgaande maatschappelijk diners waren er nooit zoveel matches. Het aantal deelnemers is altijd ongeveer gelijk.

Drijvende kracht achter het idee van de “matching” is Esther Schoustra van Samen voor Eindhoven: zij en haar kleine organisatie zorgen er – ook buiten de diners – voor dat maatschappelijke organisaties en bedrijven in Eindhoven elkaar weten te vinden. Inmiddels is het idee ook in andere steden opgepikt.

Wethouder Visscher deelt het Compliment uit aan Thea Sturme
Wethouder Visscher deelt het Compliment uit aan Thea Sturme

Thea Sturme van zorg- en welzijnorganisatie Archipel koppelde de meeste bedrijven aan één hulpvraag. De organisatie van een bruidshow voor haar cliënten kon rekenen op de steun van maar ruim tien bedrijven. Daaronder ook Van der Valk die de locatie aanbood en De Witte Raaf die voor het vervoer van alle deelnemers (in leeftijd variërend tussen de 50 en 100 jaar) zal zorgen. Sturme kreeg voor deze bijzondere prestatie dan ook de aanmoedigingsprijs “Het Compliment” uit handen van wethouder Jannie Visscher.

Esther Schoustra (midden) bespreekt tijdens het dessert de bereikte matches
Esther Schoustra (midden) bespreekt tijdens het dessert de bereikte matches

Deze prijs viel ook het soepbus-project van Leger des Heils, Sint Annaklooster en Neos ten deel. Hun wens is om minder afhankelijk te zijn van subsidies. Op maandag en woensdag deelt de soepbus eten uit aan dak- en thuislozen. Op het diner is de match gemaakt met Hanos en Van der Valk Hotel Eindhoven: beide bedrijven gaan samen van juli tot en met november zorgen dat er soep en brood is. Ook zorgen ze voor de benodigde materialen (bordjes/lepels etc). Verder gaat ook stichting Nese Divers zich inzetten voor koken en opscheppen. Samen voor Eindhoven maakt samen met de gemeente Eindhoven de planning. Wethouder Jannie Visscher zegde toe ook een keer te komen helpen als vrijwilliger.

Tijdens het diner was er volop tijd voor matchingsgesprekken
Tijdens het diner was er volop tijd voor matchingsgesprekken

Esther Schoustra: “Het grappige aan deze match is dat Sint Annaklooster en Leger des Heils al een hele tijd samenwerken, maar dat Sint Annaklooster nu de soepfiets gaat maken voor Leger des Heils. Ze wisten dit niet van elkaar en pas op het diner kwamen ze zodanig met elkaar in gesprek dat ze deze match ook echt konden maken.”

 

alle deelnemers aan het maatschappelijk ondernemen diner bij elkaar in het atrium van het Maxima Medisch Centrum Veldhoven
alle deelnemers aan het maatschappelijk ondernemen diner bij elkaar in het atrium van het Maxima Medisch Centrum Veldhoven (foto Arno Fooy)