©Pixabay
Author profile picture

Een verplichting voor het gebruik van duurzame brandstoffen in de luchtvaart, en een hoge prijs voor uitstoot van CO2 zorgen voor duidelijkheid over de vraag naar duurzame brandstoffen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek Internalising the climate costs of European aviation van het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau CE Delft. In dit onderzoek is berekend hoe duur die overgang tot 2050 zou zijn, welke brandstofmix het meest waarschijnlijk is en welke CO2-prijs nodig is om deze transitie in gang te zetten.

Investeringen en opschaling van de productie kunnen door een hogere CO2-prijs snel toenemen en de prijs van deze brandstoffen zal hierdoor ook dalen. Dit is het geval voor een overgang naar biobrandstoffen (op basis van gebruikte frituurolie en bosbouwresten) tot 2032 en met e-brandstoffen (op basis van duurzame energie, waterstof en koolstof) vanaf dat jaar.

Productie en import e-brandstoffen

De benodigde CO2-prijs in 2025 is 200 euro per ton. Deze loopt op tot 252 tot 321 euro per ton in 2032, afhankelijk van productie en import van e-brandstoffen uit het Midden-Oosten (252 euro) of productie in de EU zelf (321 euro). Deze CO2-prijs kan hierna gaan dalen, tot respectievelijk 60 euro (bij import uit het Midden-Oosten) of 240 euro (productie in de EU) in 2050.

Het onderzoek stelt twee manieren voor waarop de CO2-prijs tot stand kan komen:

  1. Via een verhoging van de EU ETS-prijs, waarbij alle uitstootrechten verkocht worden (en niet gratis worden uitgedeeld) en het systeem ook toepasbaar is op internationale vluchten die landen buiten de EU. Dit is momenteel nog niet mogelijk binnen het EU ETS-systeem.
  2. Via een kerosine-belasting, waarbij landen in de EU een bilaterale overeenkomst sluiten. Hierbij dienen internationale maatschappijen van buiten de EU, om juridische redenen, een uitzondering te krijgen. Op de langere termijn zou het ook hierbij wenselijk zijn dat de belasting toepasbaar is op internationale vluchten die landen buiten de EU, evenals deze internationale maatschappijen.

Duurdere vliegtickets

Als gevolg van de hogere CO2-prijs stijgen ticketprijzen met 8-34 procent: in 2025 zou een enkeltje naar Lissabon 33 euro duurder worden, in 2032 is dit 42 tot 53 euro meer. Door deze hogere prijzen daalt de toekomstige vraag naar vliegtickets in Europa met 6-25 procent (afhankelijk van onder andere het jaar, het traject en de locatie van productie van de e-brandstoffen).

Zonder deze maatregelen neemt de CO2-uitstoot van de Europese luchtvaart met 28 procent toe in 2050, vergeleken met 2019. Dit komt met name doordat de luchtvaartsector nog altijd verwacht door te groeien. Het is dus de vraag, of de klimaatdoelen van de EU én de groeiambities van de luchtvaartsector allebei tegelijk haalbaar zijn. Mogelijk zal een van de twee, of allebei, naar beneden bijgesteld moeten worden.

Het onderzoek – hier te downloaden – is verricht door Max van Geuns, onder supervisie van Dr. Søren Bøye Olsen van de Universiteit van Kopenhagen en Dr. Jasper Faber, themaleider Luchtvaart bij CE Delft.