Author profile picture

Met een kort pleidooi voor bezuinigingen op het gebied van innovatie en design, om daarmee de tekorten in de zorgsector op te lossen, maakte Linda Hofman (CDA) geen vrienden. In het programma Kamerbreed vertelde zij zaterdag over de tekorten in de gemeente Eindhoven en de eventuele oplossingen daarvoor. Dit pleidooi werd kritisch ontvangen, zo ook door ons. Omdat het radioprogramma geen ruimte gaf om deze eventuele oplossingen toe te lichten en omdat deze opmerkingen veel stof deden opwaaien, vroeg E52 haar om een reactie.

“Bezuinigingen zijn nooit populair, zeker niet op het gebied van innovatie. Toen ik onlangs in het radioprogramma Kamerbreed aangaf dat de gemeente Eindhoven geld kan besparen op de portefeuilles innovatie en design, kwam daar direct kritiek op. Horrorscenario’s als zou het CDA een Eindhoven wensen zonder Technische Universiteit, High Tech Campus en Dutch Design Week (DDW). Nou, wees maar niet bang. De regio Eindhoven is een van de meest innovatie regio’s ter wereld en dat zal zo blijven. Het CDA Eindhoven is daar enorm trots op. Investeringen in innovatie en design – denk aan de bijdrage aan de DDW – hebben hun nut voor de stad bewezen. Dat wil niet zeggen dat er niet kritisch naar gekeken mag worden. Gezien de enorme tekorten van de gemeente Eindhoven is dat zelfs bittere noodzaak.”

“De gemeente Eindhoven had in 2016 49,5 miljoen verlies op de zorg, na de inzet van een spaarpotje bleef een tekort van 19,5 miljoen euro over. Omdat we pas zo laat wisten van het tekort is het tekort voor 2017 ook richting de 40 miljoen aan het oplopen. Er worden nu kleine ingrepen gedaan maar ondanks dat betekent het dat we aan het einde van het jaar waarschijnlijk rond de 55 miljoen euro te kort hebben voor de zorg. Dat is een enorm bedrag om te bezuinigen binnen de sociale portefeuille zonder dat de kwaliteit van de zorg in het gedrang komt. Natuurlijk ligt daar wel het begin: allereerst moet er gekeken worden naar het principe wat nu geldt ‘U vraagt, wij draaien’. Natuurlijk willen we iedereen helpen maar we zullen hier veel strenger in moeten worden. Verder moeten we de contracten met de zorgbureaus die woekerwinsten maken ontbinden en de winsten terugnemen. Er is ontzettend veel maatschappelijk geld weggesluisd.”

“Want als het innovatie of design is dan zijn we als gemeente erg makkelijk met geld.”Linda Hofman, CDA

“Maar of dit genoeg is? Ik denk van niet en dus wordt er in het stadhuis al gesproken over een nieuwe bezuinigingsronde. Daarin moet de gemeente goed kijken naar wat haar kerntaken zijn. En dan kom je op het punt waarop ik denk dat er ook binnen de portefeuilles innovatie en design minder geïnvesteerd kan worden. Want als het innovatie of design is dan zijn we als gemeente erg makkelijk met geld. Waarbij weleens wordt vergeten te kijken naar of het doeltreffend is en of het wel een taak van de gemeente is. Denk bijvoorbeeld aan de bouw en ontwikkeling van de biomassacentrales in Eindhoven. Dat is erg innovatief. Maar is het een taak van de gemeente? Of is de ontwikkeling nu juist een taak van innovatieve ondernemers? Of is de energietransitie een taak van de Rijksoverheid? Bovendien zouden ze gestookt worden op houtsnippers die afkomstig zijn van particuliere tuinen en gemeenteplantsoenen. Helaas bleek dit te weinig houtsnippers op te leveren om de centrale goed te laten draaien en moest de gemeente dure houtsnippers uit Noord-Amerika inkopen. Mede als gevolg daarvan draaiden de biomassacentrales flinke verliezen. Duurzaam of vooral erg duur?”

“Dan het fiasco op de Vestdijk. Innovatie plannen waren nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het college kwam met het hoogst innovatie idee om de weg gedeeltelijk dicht te gooien. Echte innovatieve oplossingen zoals de gevelvergroening die het CDA aandroeg, werden niet eens bekeken. Een draak van een verkeerssituatie en een hoop onvrede zijn het gevolg – en met welk resultaat? Dat is nog maar de vraag. Want al voor het doel is bereikt, zijn de middelen op. Nu blijkt namelijk dat de gemeente alleen geld heeft om de benodigde infrastructurele maatregelen te nemen maar niet om de benodigde additionele maatregelen te treffen. En zonder die additionele maatregelen, zo valt te lezen in het rapport over de afsluiting, zal geen enkele verbetering van de luchtkwaliteit optreden. Dat zou het hele project op de Vestdijk compleet zinloos maken. Dat kunnen zelfs de door de gemeente bekostigde ‘streettattoos’ niet maskeren.”

“De ambities van dit college zijn hoog, wat ik enorm waardeer. Maar als je ambities groter blijken dan de inhoud van je portemonnee dan zal je ze moeten bijstellen. Zeker als je door die ambities de rest uit het oog dreigt te verliezen. Er is nog genoeg te doen: enorme tekorten op de zorg, de veiligheid in de stad blijkt onder de maat, kleine culturele instellingen hebben het zwaar en veel sportclubs zuchten en kraken onder de bezuinigingen. Het is dus tijd dat de basis weer op orde wordt gebracht en tot die tijd kunnen we minder geld investeren in wat niet onze kerntaak is.”

Tot zover de uitleg van Linda Hofman, over de bezuinigingen op het gebied van innovatie en design. Omdat dit onderwerp ons na aan het hart ligt zullen wij deze discussie blijven volgen en u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.