AI generated image of a helpful robot
Author profile picture

Uit onderzoek van MIT Sloan-promovenda Emma van Inwegen blijkt dat werkzoekenden met AI-ondersteunde cv’s 8% meer kans hebben om te worden aangenomen, 7,8% meer vacatures krijgen en 8,4% meer loon verdienen. De studie analyseerde 480.948 sollicitanten op een wereldwijde online arbeidsmarkt voor contractwerk en concludeerde dat een goed geschreven cv een cruciale rol speelt bij aannamebeslissingen.

AI-algoritmen hielpen bij het corrigeren van spelling, grammatica, interpunctie, woordgebruik, overmatig gebruik van zinnen, toon en stijl. Het elimineren van spel- en grammaticafouten kan iemands kansen op een baan aanzienlijk vergroten, waardoor AI een kosteneffectieve en betaalbare optie is voor werkzoekenden, vooral voor mensen die het Engels niet als moedertaal hebben. Ook werkgevers kunnen profiteren van het gebruik van AI tijdens het wervingsproces, waardoor ze mogelijk aantrekkelijker worden als werkgever.

In het onderzoek van Van Inwegen werden werkzoekenden op een wereldwijde online arbeidsmarkt voor contractwerk geanalyseerd. De onderzoekers wezen willekeurig de helft van de werkzoekenden algoritmische schrijfhulp toe, terwijl de andere helft hun cv’s zonder hulp invulde. Het experiment had tot doel de impact van AI-ondersteund cv-schrijven op de aanstellingsresultaten te begrijpen en specifieke soorten fouten te identificeren die schadelijk zouden kunnen zijn voor het succes van een kandidaat.

Op AI gebaseerde cv-bouwers als redding

Er zijn verschillende AI-gestuurde cv-bouwers en cv-makers beschikbaar om werkzoekenden te helpen professionele cv’s te maken. Deze platforms bieden aanpasbare sjablonen, AI-gestuurde tekstsuggesties, optimalisatie van trefwoorden, bewerkingstools en extra functies zoals het bouwen van sollicitatiebrieven. Enkele populaire AI cv-bouwers zijn Kickresume, Teal en Enhancv.

De meeste van deze cv-bouwers zijn gebaseerd op GPT-4 met enkele specifieke verbeteringen om het perfecte cv te maken.

Voordelen van AI-cv’s

AI cv-bouwers bieden verschillende voordelen voor werkzoekenden, zoals het automatiseren van het opstellen van cv’s in enkele seconden, het genereren van bijpassende sollicitatiebrieven, het geven van gepersonaliseerde verbetertips en het aanbieden van aanpasbare sjablonen die zijn ontworpen door professionele typografen en recruiters. Deze tools kunnen tijd en moeite besparen en zorgen voor een gepolijst cv waarin relevante vaardigheden, ervaringen en prestaties naar voren komen.

Voor niet-moedertaalsprekers van het Engels kunnen AI-gegenereerde cv’s helemaal nuttig zijn, omdat ze spelfouten, grammatica en interpunctie helpen corrigeren, zodat ze zich beter kunnen presenteren aan Engelstalige werkgevers. Dit kan het speelveld nivelleren voor sollicitanten die moeite hebben met het Engels in hun cv.

AI in het wervingsproces

AI is niet alleen nuttig voor werkzoekenden, maar ook voor recruiters en werkgevers. AI-wervingssoftware kan volumetaken automatiseren, de efficiëntie verbeteren en de kwaliteit van wervingen verhogen door standaardisering van jobmatching. Door AI toe te passen in het wervingsproces kunnen bedrijven de time-to-hire verkorten, het verlies van talent aan de concurrentie minimaliseren en uiteindelijk positieve effecten bereiken op kosten, omzet en verloop.

Nu AI steeds meer in het wervingsproces wordt geïntegreerd, is het cruciaal om potentiële nadelen zoals vooroordelen en onnauwkeurige beoordelingen aan te pakken. AI-algoritmen kunnen onbedoeld vooroordelen bestendigen of versterken die aanwezig zijn in de historische gegevens die zijn gebruikt om ze te trainen, wat leidt tot ongelijke behandeling van kandidaten op basis van factoren als geslacht, ras of religie. Om deze risico’s te beperken, moeten bedrijven ervoor zorgen dat AI-systemen worden ontworpen met het oog op eerlijkheid en transparantie. Werkgevers moeten voorzichtig zijn met het uitsluitend vertrouwen op AI voor aanwervingsbeslissingen en moeten menselijk oordeel en input blijven integreren in het hele aanwervingsproces.

AI omarmen voor betere carrièrevooruitzichten

Zoals het onderzoek suggereert, kan het gebruik van AI om cv’s op te poetsen de kansen van werkzoekenden om te worden aangenomen, meer vacatures te ontvangen en een hoger loon te verdienen aanzienlijk verbeteren. Door gebruik te maken van op AI gebaseerde cv-bouwers en de verschillende tools die ze bieden, kunnen werkzoekenden het concurrentievoordeel krijgen dat ze nodig hebben op de huidige arbeidsmarkt. Nu AI steeds meer ingang vindt, is het essentieel dat zowel werkzoekenden als werkgevers het potentieel ervan benutten om betere resultaten te behalen in het wervings- en selectieproces.