Author profile picture

Terwijl de timmerman zijn laatste werkzaamheden verricht op de vierde verdieping van het Videolab op Strijp-S, leggen oprichters Robert Hazenberg en Dirk Jan Frijling alvast uit wat de bedoeling is: een innovatief gezondheidscentrum starten, gericht op internationals.

‘Het initiatief begon 2,5 jaar geleden al’, legt Robert uit. Hij is manager van het nieuwe gezondheidscentrum SGE International, dat onderdeel is van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. Die stichting heeft in Eindhoven tien verschillende gezondheidscentra, die buurtbewoners kunnen bezoeken voor allerlei gezondheidsproblemen. De stichting is ontstaan uit de Medische Dienst van Philips. “Het is bijzonder om nu weer terug te keren naar Philips”, vindt Robert, verwijzend naar het oude terrein van het bedrijf waar ze nu vestigen.

Het initiatief begon met een onderzoek van Dirk Jan naar zorg voor internationals. Daaruit bleek dat er veel onbegrip over het Nederlandse zorgsysteem bestaat. “Slechts 32% van de respondenten gaf aan vertrouwen te hebben in Nederlandse artsen. Vooral de prominente rol van de huisarts is voor hen onbekend”, vertelt Dirk Jan, programmamaker van het nieuwe centrum. Ook de taalbarrière blijkt een probleem.

de receptie
de receptie

Samen met Robert, een groep huisartsen en de internationals zelf zijn ze tot dit initiatief gekomen, als poging om de zorg beter aan te laten sluiten. “‘Closing the gap’ is dan ook ons motto”, vertelt Dirk Jan, terwijl hij ontdekt dat de stopcontacten nog niet werken. Ook het Expat Center South en Metropool Regio Eindhoven zijn bij het zorgcentrum betrokken. Overigens is iedereen welkom, niet alleen internationals en expats.

De patiënten komen tot nu toe vooral uit India en Polen. Ook Noord-Amerika doet het goed. Het personeel is getraind om te herkennen wat de gebruiken zijn van het land van herkomst van de patiënt, zodat daarop kan worden aangesloten. “Ieder land heeft niet alleen zijn eigen zorgsysteem, maar ook andere ziektebeelden”, legt Dirk Jan uit.

“Maar het is niet zo dat een Chinees ‘de Chinese behandeling’ krijgt”, vult Robert aan. Ondertussen vraagt de timmerman of hij even mag boren.

Het centrum wil naast een huisarts ook onder andere een apotheek, fysiotherapeut, verloskundige en tandarts gaan aanbieden. Ook moet je er terecht kunnen voor psychologische en psychiatrische hulp. Naarmate er meer patiënten komen zullen er ook meer diensten worden aangeboden. Het centrum krijgt namelijk per ingeschreven patiënt een vergoeding, verklaart Robert.

de wachtruimte
de wachtruimte

Het zorgcentrum zet in op innovatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het gebruiken van afspraken via videoverbindingen. Ook de betrekking van de patiënten bij de organisatie is volgens Robert een nieuwe ontwikkeling.

De ambities gaan verder dan dit project. “We willen een netwerk opzetten van zorgaanbieders die de zorg van internationals willen verbeteren”, legt Dirk Jan uit. De eerste successen zijn al geboekt. Zo komt er binnenkort een team uit Rotterdam langs dat geïnteresseerd is in de opzet. “We willen dat dit ook een proeftuin wordt voor andere steden. Robert sluit zich daarbij aan: “Het is niet alleen een kwestie van willen, maar we moeten dit doen in het belang van de patiënten.”

De oprichters benadrukken dat het nu om een test gaat. Na drie jaar zullen de heren aan de hand van het financiële plaatje en de reacties beslissen of het toekomst heeft. In dat geval zal het gezondheidscentrum verplaatsen naar een permanente locatie. Volgens de bedenkers komt er een ‘gezondheidsplaza’ op Strijp-S, waar ze zich dan als volwaardige SGE bij kunnen aansluiten. Of dat gaat gebeuren hangt af van de feedback die ze krijgen. “De reacties zijn overwegend zeer positief. Ze vinden het vooral prettig dat het Engelstalig is”, aldus Robert.