Author profile picture


TU/e start twee nieuwe promotietrajecten voor ontwikkeling klimaatbeheersingssystemen
De klimaatverandering heeft grote invloed op onze kunstschatten. Volgens Zara Huijbregts, die afgelopen week op dit onderwerp aan de TU/e promoveerde, loopt vooral kunst in gebouwen zonder klimaatbeheersingssystemen groot gevaar. “Klimaatverandering kan op de lange termijn tot een drie maal snellere schimmelgroei leiden, veroorzaakt door zowel een toenemende temperatuur als luchtvochtigheid.”

De beste remedie om klimaatschade te voorkomen is volgens Huijbregts dan ook het aanbrengen van goede klimaatbeheersingssystemen. Bij de vakgroep ‘Bouwfysica voor monumenten’ aan de faculteit Bouwkunde zijn inmiddels twee nieuwe promotietrajecten gestart om deze klimaatsystemen voor kunstbehoud binnen monumentale gebouwen te ontwikkelen.

Een ander groot risico zit volgens Huijbregts in overstromingen, veroorzaakt door vaker voorkomende extreme neerslag en buiten de oevers tredende rivieren. Daarbij is niet de directe waterschade de grootste boosdoener, maar vooral de extra hoge luchtvochtigheid in gebouwen wanneer vloeren blank komen te staan.

In haar onderzoek analyseerde Huijbregts de impact van klimaatverandering op het binnenklimaat van gebouwen en op het lokale klimaat binnen afzonderlijke ruimtes in gebouwen tot op de kunstobjecten zelf. Voor dit laatste onderdeel liet zij onder andere in samenwerking met het Rijksmuseum in Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laboratoriumtests uitvoeren voor het vaststellen van biologische, mechanische of chemische schade.

Om de effecten van een hogere luchtvochtigheid op het indoor klimaat van historische gebouwen en de daarin bewaarde kunst te bepalen onderzocht Huijbregts het 17e eeuwse Kasteel Amerongen, een 13e eeuws kasteel in België en het 18e-eeuwse Hofkeshuis te Almelo.

(foto: Kasteel Amerongen)

“Klimaatverandering kan op de lange termijn tot een drie maal snellere schimmelgroei leiden”Zara Huijbregts, TU/e