a chip merging electronics and photonics, AI-generated image.
Author profile picture

Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft op Prinsjesdag € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het “versterken van de economische veiligheid van Nederland”. Het gaat om budget dat kan worden ingezet om sensitieve technologieën, innovaties en daaraan gekoppelde ondernemingen en vitale aanbieders in Nederland te houden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als reguliere wetgeving of financiële middelen ontoereikend zijn, dit om te voorkomen dat “ongewenste partijen” zeggenschap of invloed verwerven.

De maatregel ligt in het verlengde van de steun die eerder werd toegekend aan Smart Photonics en LioniX, beide actief in de chipsindustrie. Beide bedrijven stonden op de radar van Chinese investeerders. De 100 miljoen is gelijk verdeeld over dit en volgend jaar.

De “Economische Veiligheid Voorziening”, zoals de maatregel genoemd is, geeft het kabinet de mogelijkheid in uiterste gevallen per direct een belang te nemen in bedrijven die van strategisch belang zijn. Dat is aan de orde “wanneer voorziene investeringen door statelijke actoren, of partijen die handelen op aanwijzing van statelijke actoren, een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid”, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. “Mocht de autorisatie niet tijdig plaatsvinden dan wordt het moeilijker om dergelijke ongewenste overnames te voorkomen, met nadelige gevolgen voor de economische veiligheid van Nederland.”

Start-ups

Ook is er voor Nederlandse startups die de potentie hebben om te kunnen doorgroeien naar scale-up extra budget beschikbaar. EZK draagt € 100 miljoen bij aan het zogenoemde het European Tech Champions Initiative (ETCI). Met deze financiering kunnen innovatieve Nederlandse bedrijven het tekort aan scale-ups inlopen. Het kabinet blijft ook via het Nationaal Groeifonds (€ 20 miljard) met publieke investeringen de vernieuwing en duurzame groei van onze economie bevorderen via de bestaande projecten en met een vierde toekenningsronde in 2024.