Wouter Bos (© Erik Borst)
Author profile picture

Het kabinet en Invest-NL steken elk 250 miljoen euro in start- en scale-ups. De bedoeling is het bedrag te verdelen over drie fondsinitiatieven: een fonds dat meer kapitaal vrijmaakt voor innovatieve scale-ups (het Dutch Future Fund), een fondsinitiatief gericht op kennisintensieve start- en scale-ups (een Deeptech Fonds) en een fonds voor het bevorderen van alternatieve financiering voor groeibedrijven. De 250 miljoen euro van het kabinet werd eerder door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangekondigd in het steun- en herstelpakket van augustus. Destijds was het plan nog om in een nationale scale-upfaciliteit 150 miljoen euro te investeren.

Bij het Dutch Future Fund heeft het Europese Investeringsfonds (EIF) toegezegd om 150 miljoen euro mee te willen investeren. Het kabinet en Invest-NL zijn ook voor de andere twee fondsinitiatieven in gesprek met het EIF.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) noemt het een investering in de toekomst van Nederland: “Naast het steunen van ondernemers die het moeilijk hebben, is het ook onze plicht om onze groeibedrijven perspectief te geven en ze ondersteunen in hun ontwikkeling. Hun groei levert ons allemaal banen en inkomsten op, brengt nieuwe producten en technologieën op de markt en houdt onze economie sterk. Daarom willen we ze graag hier houden. Ik ben blij dat we met Invest-NL samenwerken om zoveel mogelijk kapitaal voor onze startups en scale-ups beschikbaar te maken, ook in Europees verband.”

Wouter Bos, CEO van Invest-NL, is vooral blij dat er met het initiatief van het kabinet drie verschillende fondsen gevoed kunnen worden. “Met deze drie initiatieven onderstrepen Invest-NL en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hun commitment richting innovatieve groeibedrijven. Elk fondsinitiatief heeft een specifieke focus en komt daarmee tegemoet aan de specifieke context waarin  de ondernemers en hun bedrijven actief zijn. De samenwerking met het Europees Investeringsfonds laat zien dat Invest-NL doet waarvoor het mede is opgericht; Europese investeringsgelden beter toegankelijk maken voor Nederlandse ondernemers.”

Dutch Future Fund

Het Dutch Future Fund (DFF) investeert in andere risicokapitaalfondsen zodat via die investeringsfondsen de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor Nederlandse innovatieve groeibedrijven vergroot wordt. Het is de bedoeling dat een investering van het DFF (en dus van EZK en Invest-NL) bij andere investeerders het vertrouwen wekt om ook mee te doen. Het DFF omvat 125 miljoen euro van Invest-NL, 25 miljoen euro van EZK en 150 miljoen euro van het EIF. Naar inschatting van het EIF kan via het DFF in totaal meer dan 1,5 miljard euro worden gemobiliseerd. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft als aandeelhouder van Invest-NL ingestemd met het DFF.

Deeptech

Voor innovaties die ‘kennisintensief’ zijn en daarom ook veel kapitaal vragen (met deeptech als voorbeeld) is het vaak moeilijk om financiering te vinden. Vaak gaat het om nieuwe technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar voor investeerders relatief grote risico’s aan kleven. Het plan voor een dergelijk fonds is een initiatief van verschillende regionale spelers, zoals Brainport Eindhoven, en ook van de Topsectoren en Techleap.nl en wordt samen vormgegeven door EZK, Invest-NL en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs). Kennisintensieve ondernemingen die worden ondersteund door de ROMs of andere marktpartijen, en die verder willen groeien zouden een beroep moeten kunnen doen op dit fonds.

Alternatieve financiering

Ondernemers kunnen niet alleen bij banken terecht voor kapitaal. Er zijn ook alternatieve mogelijkheden tot financiering, zoals via fondsen of crowdfunding. Alternatieve financiers hebben meer moeite om funding aan te trekken, terwijl tegelijkertijd sommige ondernemers niet bij de bank terecht kunnen. Daarom onderzoekt het kabinet met Invest-NL momenteel hoe alternatieve financiers ondersteund kunnen worden zodat er ook via deze weg meer kapitaal beschikbaar komt voor groeibedrijven.