Author profile picture

About Serieuzeneuzen

  • Founders: Merel De Vleeschouwer
  • Founded in: 2021 in Boortmeerbeek
  • Employees: 1, binnenkort 2
  • Money raised: 7200 euro (via een crowdfunding)
  • Ultimate goal: Het spel zodanig integreren in een gezin en op vele andere plekken dat er meer veiligheid en vertrouwen is onderling zodat kinderen veerkrachtig kunnen opgroeien en volwassenen hun eigen weerbaarheid onderhouden.

SerieuzeNeuzen, een start-up uit Boortmeerbeek, ontwierp samen met de social-profit organisatie NEKTARI uit Puurs-Sint-Amands een gezelschapsspel dat voor een betere communicatie moet zorgen binnen gezinnen. “De Serieuze Neuzer” is een bordspel om de communicatie én relatie te versterken tussen mensen, groot en klein. Innovation Origins sprak voor deze aflevering van start-up of the day met oprichter Merel De Vleeschouwer.

Hoe kwam je op het idee voor dit spel?

“Ik wil bijdragen tot meer kwetsbaarheid, openheid en meer verbinding tussen mensen. Als iemand zijn kwetsbaarheid ‘durft’ te tonen, dan creëert dat instant verbinding en vooral veel schoonheid. Daar kunnen we momenteel best wat van gebruiken. Ik ben niet de enige die nu inzet op verbinding, durven voelen en durven vertrouwen in de soms angstige tijden. Ik wil dat alleen graag op mijn manier doen. En dat is speels, krachtig en met een vleugje magie.  In elke relatie ( ouders/kinderen – partners – collega’s – vrienden – kennissen) is het vaak een uitdaging om je veilig genoeg te voelen om helemaal jezelf te durven zijn. Dat is zonde.  We vellen als mens te snel een oordeel. Daar wil ik verandering in brengen en volop inzetten op dat wat ons bindt: namelijk liefde en verdraagzaamheid. Minder oordeel en meer vertrouwen.”

Ook de jongeren hebben het lastig.

“Dat blijkt inderdaad uit recente gezondheidsenquêtes. Ze hebben het lastig, relaties staan onder hoogspanning, financieel is het voor velen moeilijk. We hebben dus méér dan ooit behoefte aan luchtigheid, gehoord worden, met elkaar in verbinding staan en perspectief bieden als ouder. De manier waarop ouders met hun kinderen communiceren, kan bepalend zijn voor hun zelfvertrouwen later. De stabiliteit en de warmte van het gezin waarin je opgroeit is een belangrijke basis voor je latere geluk en veerkracht.”

Wat is het verschil met een klassiek gezelschapsspel?

“Klassieke gezelschapsspelen creëren vooral plezier en competitie. Dat is absoluut leuk. Ook ik ga bij een spelletje vol voor de winst. Er bestaan echter weinig spelen die bewust inzetten op het trainen van sociale vaardigheden. Dat doet dit spel wél.  Het spel is een facilitator, een middel om het gesprek op gang te krijgen. Het stuurt je om je op een constructieve, verbindende manier te uiten én focust zich op de mogelijkheden en oplossingen. Het triggert het emotioneel bewustzijn en leert je emotionele verantwoordelijkheid nemen. Stel dat iemand in het spel zegt dat hij of zij meer erkenning wil. Dan zal door bevraging uitgezocht worden hoe die persoon dat precies wil krijgen. Want we zijn allemaal anders. Het wordt meer concreter dan dat er in de dagelijkse sleur met elkaar gecommuniceerd wordt. Zulke doelstelling bereiken met een spel is vernieuwend.”

Wie wil je met het spel bereiken?

“Het spel is in de eerste plaats gericht op gezinnen. Maar het kan veel breder worden ingezet in alle mogelijke relaties. Het is perfect inzetbaar voor therapeuten, gezinsbegeleiders, leerkrachten enzo. Dit spel is er ook in een iets andere vorm voor bedrijven. Elke leider van een team kan met dit spel de betrokkenheid tot actuele thema’s toetsen, of de onderlinge verhouding van de individuen in zijn team. En dat op een zeer efficiënte manier.”

Het spel werkt ook preventief?

“Als elk gezin of elk team dit spel maandelijks minstens één keer speelt, ben ik ervan overtuigd dat strubbelingen en worstelingen nooit echt groot kunnen worden omdat je die problemen op tijd op tafel gooit. Het spel daagt enerzijds de eerder introverte uit om naar buiten te komen en anderzijds zal de eerder extraverte bewust ruimte geven en stimuleren om geduldig te luisteren. Het spel zorgt gegarandeerd voor een effect op lange termijn.”

Wat zijn je eigen ervaringen met dit spel?

“Ik heb het spel natuurlijk zelf al vaak gespeeld in mijn samengesteld gezin, dat diende als testpubliek. Het is heerlijk ontwapenend wat er allemaal uit die kindermonden komt. We waren eveneens ook verbaasd hoe rijk hun gevoelswereld is en hoe goed ze weten wat ze willen en vooral nodig hebben. Zo was er geregeld een traantje van dankbaarheid. Daarnaast gebruik ik de methodiek voor teambuilding. Je ziet dat het gewoon wérkt! Mensen gaan steeds positief naar huis maar zijn allemaal stuk voor stuk dankbaar om de dingen die worden benoemd en de verheldering die dit oplevert.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Inzetten op marketing en sales is nu de boodschap om dit spel in zoveel mogelijk huiskamers en op evenveel werkplekken te krijgen. Daarnaast wil ik zowel het bedrijfsspel als het spel voor particulieren aanvullen met een online coachingstraject rond geweldloos teamwerking én geweldoos ouderschap. Op die manier zal ons (want ook mijn partner gaat weldra mee serieuseneuzen) inkomen niet enkel afhankelijk zijn van verkoop van het spel of van de teambuilding maar creëren we ook een passief inkomen om wat stabiliteit te kweken.

Hoe meer succes, hoe meer mogelijkheden om onze missie te verspreiden en hoe meer impact we kunnen maken. Los daarvan willen we ook de sociale doelstelling voldoende laten doorwegen. De keuze om samen te werken met NEKTARI is daar één van. Maar anderzijds willen we op zoek gaan naar mogelijkheden om dit spel ook beschikbaar te maken voor mensen die financieel niet dezelfde vrijheid of mogelijkheden hebben. “