De voormalige abdij Middelburg, nu het Zeeuws Museum [foto: Marc Ryckaert CC by Via Wikimedia]
Author profile picture

Bernard Wientjes schrijft in zijn advies aan de regering dat Zeeland een Law Delta moet worden. Wat de speciale adviseur van de regering voorstelt, komt eigelijk neer op het bouwen van een gevangenis en een rechtbank in de provincie. Dit om te compenseren voor de beloofde maar nooit gekomen marinierskazerne.

Wat de voormalige voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW eigenlijk wil, komt neer op het exporteren van de problemen uit de Randstad, Limburg en Brabant, waar de misdaad het hoogst is, naar Zeeland. Wientjes wil daar een strik omheen doen en roept ‘cadeau’, alsof Zeeland daar blij mee moet zijn. Maar dat is geen investeren, dat is afschuiven. Het levert geen hoogwaardige werkgelegenheid op.

Innovatie en onderwijs

Zeeland heeft weinig mensen op een groot oppervlak. Dat geeft specifieke problemen. Vooral in het onderwijs. De school is vaak ver weg. Onderwijs is de beste motor voor economische ontwikkeling. Moeilijk bereikbaar onderwijs is een reden voor talent om weg te trekken. De oplossing is dus eenvoudig: investeer in goed onderwijs en in goed openbaar vervoer, zodat dat onderwijs bereikbaar is.

In het tweede valt veel te innoveren. Treinen, trams maar ook bussen zijn niet handig. Of ze zijn te traag, de afstand tot de halte is te groot, de frequentie te laag, of de kosten te hoog. Organiseer iets nieuws! Een intelligente vorm van OV. Waarbij routes en frequenties dynamisch op de vraag worden afgestemd. Een kruising tussen bus, belbus en taxi.

Innovatief OV

Op veel verschillende plekken wordt al met dergelijke ideeën geëxperimenteerd. Maar Zeeland is een prima plek voor dergelijk OV en de plek waar je zo’n model verder kan uitontwikkelen en optimaliseren. Hiermee ontwikkel je lokaal kennis. Kennis die te gelde kan worden gemaakt in de rest van het land en de rest van de wereld. Zorgen dat dunbevolke gebieden aansluiting houden bij stedelijke gebieden is een mondiaal probleem.

Dat doe je samen met de onderwijsinstellingen. Zowel het middelbaar onderwijs, waar een belangrijk deel van de gebruikersgroep zit, als het hoger onderwijs, wat je de kans geeft kennis lokaal te ontwikkelen.

Investeer ook in de Hogeschool Zeeland en University College Roosevelt. Zorg dat deze instellingen opleidingen kunnen aanbieden die specifiek zijn voor Zeeland. Opleidingen die binding hebben met lokale vraagstukken zoals vervoer, water en toerisme. Allemaal vraagstukken die ook elders in de wereld spelen. Maak opleidingen die zo goed zijn dat studenten van buiten de provincie en van buiten Nederland naar Zeeland trekken om daar unieke kennis op te doen en unieke experimenten in het veld te doen. Dat zijn mensen waar je wat aan hebt, anders dan zware criminelen.

Zeeland heeft een prachtige historie. Van VOC tot Deltawerken. De provincie staat voor zo veel. Dat moet je niet afkopen met een gevangenis. Dat moet je belonen met kennis en innovatie.

Merien ten Houten is ondernemer en mede-oprichter van Innovation Origins.

Lees hier meer artikelen over innovatie in Zeeland.