Foto Solaris Bus & Coach
Author profile picture

Dit is het tweede deel uit een serie over maatregelen die Polen neemt tegen milieuvervuiling en opwarming van de aarde. Deel 1 verscheen gisteren.

Er zijn maar weinig Europese landen waar de elektrische bus zo in opmars is als in Polen. Een belangrijke reden daarvoor zit in de industrie. Er wordt geschat dat ongeveer eenderde van alle elektrische bussen in Europa geproduceerd worden in Polen. Primus inter pares is bus- en tramproducent Solaris dat dit jaar volgens eigen zeggen bij de volledig elektrische bussen afstevent op een marktaandeel  op het Europese vasteland van ongeveer 20%. Maar ook Volvo, Scania, MAN en het kleinere Rafako E-Bus bouwen elektrische bussen in Polen.

Een interview met Mateusz Figaszewski over de toekomst van elektrische bussen voor het openbaar vervoer in Europa en Polen. Hij is woordvoerder en hoofd elektromobiliteitsontwikkeling bij Solaris Bus & Coach uit Bolechowo, vlakbij Poznan. Figaszewski is verder bij de internationale federatie voor openbaar vervoer UITP (Union Internationale des Transports Publics) lid van de industrie- en trolleybus commissies. Hij werkt ruim 17 jaar voor Solaris.

Mateusz Figaszewski

Wat is het marktaandeel van Solaris op de Europese markt voor elektrische bussen?

Het marktaandeel van Solaris in 2018 bedroeg 17%, wat ons bedrijf een tweede plek opleverde in Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk. Als je kijkt naar het Europese vasteland dan zijn we sinds vorig jaar marktleider. Dit jaar hebben wij zover bekend meer dan 20% van de bestellingen voor elektrische bussen in Europa binnengehaald.

Hoeveel van deze bussen gaan er naar Poolse steden?

In totaal heeft ons bedrijf meer dan 360 batterijvoertuigen geleverd aan klanten in achttien Europese landen, waarvan 119 in Polen. Verder hebben we nog meer dan 500 bestellingen voor elektrische Urbino-bussen, waarvan er 194 in 2019 en 2020 aan lokale Poolse klanten zullen worden geleverd.

Welke Poolse steden gebruiken uw E-bussen en hoeveel elektrische bussen zijn er nu in totaal in Polen?

Onze batterijvoertuigen zijn te vinden in zestien Poolse steden, waaronder Warschau, Krakau, en Katowice. Verder zijn er bestellingen uit nog eens zes steden, waaronder Poznan. In totaal omvat de markt voor e-bussen in Polen momenteel 155 voertuigen en er zijn 254 eenheden in bestelling.

Lees meer over elektrische bussen op Innovation Origins.

Wat kunnen we de komende jaren verwachten voor de elektrificatie van het openbaar vervoer?

In het kader van de door de Europese Commissie geïntroduceerde strategie voor mobiliteit met een lage uitstoot is het de bedoeling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met ten minste 60 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Een van de manieren om dit te bereiken is om het vervoer – met inbegrip van het stedelijk openbaar vervoer, dat voor 60% gebaseerd is op bussen – om te vormen tot elektrisch vervoer. In lijn daarmee hebben vijftig Europese steden het Clean Bus Deployment Initiative ondertekend. Dat is een intentieverklaring om de grootschalige inzet van schone, alternatief aangedreven bussen te bevorderen. Veel metropolen hebben daarbij gekozen voor elektrische bussen.

Het Europese elektrische buspark is de afgelopen vijf jaar al bijna vertienvoudigd. Wij zijn ervan overtuigd dat die trend doorzet. Een van de redenen daarvoor is de betrokkenheid van de lokale en federale overheden. Volgens schattingen van het zogenoemde ZeEUS-programma van de Union Internationale des Transports Public (UITP) zal de e-busmarkt in 2020 22% van alle nieuw geregistreerde bussen omvatten en verder groeien tot 45% in 2030.  De rest van de vloot zal waarschijnlijk gedeeltelijk elektrisch worden aangedreven of op basis van bijvoorbeeld waterstof.

Foto Solaris Bus & Coach

Hoe belangrijk zijn Europese subsidies voor de overgang naar milieuvriendelijke bussen?

Europese en lokale subsidies zijn van cruciaal belang om de groeisnelheid van de markt op peil te houden. Zonder deze subsidies zouden veel klanten problemen kunnen ondervinden bij het veiligstellen van de financiering voor de aanschaf van emissievrije voertuigen. Dit is vooral nu van vitaal belang omdat de technologie nog relatief nieuw is en dus duurder in de aanschaf dan voertuigen met een verbrandingsmotor. Als we er in zijn geslaagd een bepaald schaalniveau te bereiken dan zullen de prijzen ook steeds aantrekkelijker worden. Dit gezegd hebbende, moet worden opgemerkt dat wij als leverancier ook een groeiende belangstelling zien voor elektrische bussen bij particuliere vervoerders die geen overheidssubsidies ontvangen. Het rijden op elektriciteit is op termijn goedkoper dan diesel.

Een probleem van elektrisch rijden in Polen is dat de stroom voor een groot deel komt uit bruin- en steenkolencentrales. Dat maakt ze gelijk een stuk minder groen. Wanneer denkt u dat dit zal veranderen?

Dat is allereerst een vraag aan de politiek. Maar wat wij constateren is dat alle politieke partijen in Polen, inclusief de regeringspartij PiS, bewust zijn van de noodzaak om alle industrietakken, waaronder de energiesector, CO2-arm te maken. Het tempo waarin dit zal gebeuren is echter moeilijk in te schatten. Als de grootste nationale producent van ecologisch vriendelijke openbaar vervoersmiddelen steunen wij uiteraard alle activiteiten gericht op de overgang naar duurzame energiebronnen en een efficiëntere en groenere energiesector.