Het zal de komende jaren nog een hele klus worden om Nederland van energie te voorzien. Niet omdat die energie er niet is, maar vooral omdat vraag en aanbod niet goed verdeeld zijn. Steeds meer projecten zullen daarom gericht zijn om daar meer balans in te krijgen. Een goed voorbeeld daarvan is afgelopen week gestart op Strijp-S: Interflex. Hiermee worden de accu’s van elektrische auto’s opgeladen op het moment dat er veel aanbod is. Consumenten die daaraan meewerken krijgen nog een financiële vergoeding ook.

Met 26 laadpunten voor elektrische auto’s, een buurtbatterij van 250kW én een lokale veiling om overbelasting op het elektriciteitsnetwerk te voorkomen is het project Interflex op 1 november van start gegaan. Enexis Netbeheer kan hiermee de piekmomenten in een klap fors terugbrengen waardoor het netwerk niet verzwaard hoeft te worden.

Door de komst van zonnepanelen en windmolens en de toename van het elektrisch vervoer wordt de druk op het Nederlandse elektriciteitsnet de komende jaren steeds groter. Om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen kan er gekozen worden voor het aanleggen van kabels met meer capaciteit. Dat is echter zeer kostbaar. Het doel van Interflex is om te onderzoeken wat er in de toekomst mogelijk is binnen het bestaande elektriciteitsnet om zo de volgende generatie slimme netwerken te ontwikkelen.

Luister nu naar De IO Show!

Elke week het nieuws van Innovation Origins in je oren!

26 laadpunten

Op Strijp-S zijn voor dit project 13 laadpalen geïnstalleerd. 7 daarvan bevinden zich op de eerste verdieping van parkeergarage ”Om de hoek”, de overige staan op de Philitelaan. Iedere laadpaal heeft 2 aansluitingen, waardoor er in totaal 26 laadpunten zijn om elektrische auto’s op te laden. De laadpalen worden beheerd door ElaadNL en zijn voorzien van Smart Charging mogelijkheid, waardoor automatisch geregeld kan worden wanneer en hoe snel auto’s opgeladen worden.

Om toekomstige overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen wordt in het project Interflex voor het eerst ook een lokale veiling getest. Door deze veiling kan netbeheerder Enexis onderhandelen met aanbieders van diensten die het verbruik van energie kunnen sturen (zoals de aanbieder van een app voor het voordelig laden van elektrische auto’s). Enexis gaat de aanbieder via deze veiling betalen voor het verplaatsen van het energieverbruik van hun klanten. Bijvoorbeeld als deze bedrijven ervoor zorgen dat hun klanten ’s nachts de auto laden in plaats van gedurende de piekuren overdag.

Jedlix is één van de aanbieders van de flexibiliteit op de veiling en ‘wint’ in dit project de veiling. In deze Slim Laden-app geeft de berijder van de elektrische auto aan wanneer deze opgeladen dient te zijn en in welke mate. De app regelt dit dan slim op een voor Enexis Netbeheer gunstig moment waardoor een overbelasting van het netwerk kan worden voorkomen. Hierdoor hoeft het netwerk niet verzwaard te worden. De berijder ontvangt hiervoor een financiële vergoeding van Jedlix.

Buurtbatterij

Naast de parkeergarage is een 250 kW buurtbatterij geplaatst. Deze accu wordt gebruikt om energie op te slaan als er veel aanbod is van elektriciteit – bijvoorbeeld door de opbrengst van zonnepanelen uit de buurt en deze weer vrij te geven als de vraag naar elektriciteit juist groot is. De opgeslagen stroom in deze buurtbatterij kan ook gebruikt worden om elektrische auto’s op te laden. Sympower heeft voor het project de software ontwikkeld die het slim laden en ontladen van de batterij optimaliseert om maximaal gebruik te maken van duurzame energie. Uniek aan deze buurtbatterij is de variabele aansluitcapaciteit. Op momenten dat het elektriciteitsnet zwaar wordt belast is de aansluitcapaciteit van de centrale batterij tijdelijk lager waardoor het opladen en ontladen van stroom langzamer gaat. Hierdoor wordt overbelasting voorkomen. Buiten de piekmomenten is de capaciteit juist extra hoog, waardoor de batterij dus juist sneller werkt. De buurtbatterij wordt beheerd door Croonwolter&dros uit Eindhoven.

Voor meer informatie over het project en de partners: www.interflexstrijp.nl