Author profile picture

Het Economisch Bureau van ING verwacht dat de economische groei in Eindhoven in 2018 rond 3,6% komt te liggen, tegenover 3% als landelijk gemiddelde. Eindhoven is daarmee samen met Oostelijk Zuid-Holland koploper in Nederland. Er ligt een brede basis onder die groei, zegt ING. “Natuurlijk draagt de industrie een belangrijke steen bij, maar ook sectoren als de bouw, ICT en zakelijke diensten doen het goed. Op de arbeidsmarkt is dit goed merkbaar, het aantal werkenden stijgt en de regionale werkloosheid daalt in 2018 verder naar 3,5 procent.”

De piek van 2017 wordt echter niet geëvenaard. Toch spreekt de bank van een ‘imposante reeks’. “De verwachte economische groei van bijna 5% in 2017 is imposant en staat niet op zichzelf. 2018 belooft wederom veel goeds waarmee een vervolg wordt gegeven aan een serie sterke jaren. Extra aandacht voor de Brainport in het regeerakkoord en overheidsinvesteringen in onder andere infrastructuur verstevigen ook op langere termijn de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat. ASML, Philips en VDL fungeren als aanjagers van een netwerk van bedrijven dat vanuit de techniek de oplossing wil bieden voor wereldwijde uitdagingen. Veel bedrijven in de regio zijn daar direct of indirect op aangehaakt.”

G4 of G5
ING zegt begrip te hebben voor de Eindhovense ambitie om aan te sluiten bij de G4, de grote vier steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Toch plaatst de bank daar ook een kanttekening bij. “Qua economische groei heeft men een punt. Qua bevolking groeit Eindhoven echter minder snel dan de andere grote steden en wordt het gat in aantal inwoners momenteel groter. Vooralsnog is dit de achilleshiel in de argumentatie. De transformatie van kantoren en bedrijfsgebouwen tot woningen heeft voor de woningvoorraad tot een impuls geleid en ook als winkelstad zet Eindhoven stappen. Wil de regio een sprong maken, dan zal de bevolking echter sneller moeten groeien.”

Werkloosheid
Sinds 2014 is de werkloosheid in de Regio Eindhoven flink teruggelopen. Die daling resulteert in 2018 in een werkloosheid van 3,5% en dat betekent dat de regio terug is rond het niveau van 2008. De beroepsbevolking is in de tussentijd verder gegroeid waarbij de samenstelling duidelijk is veranderd. De 45-75 jarigen zijn inmiddels de grootste groep op de arbeidsmarkt, behalve in de stad Eindhoven zelf. De belangrijkste reden dat de werkloosheid daalt, is dat het aantal vacatures in het afgelopen jaar omhoog is geschoten. Regionaal ging het aantal nieuwe vacatures van gemiddeld 7.500 eind 2016 naar 12.500 eind 2017. Die stijging is relatief sterker dan landelijk en het gemiddelde voor heel Brabant. De uitdaging om het potentieel in de regio beter te benutten en mensen van buiten aan te trekken blijft onverminderd in stand.

Nederland
De Nederlandse economie blijft in 2018 met bijna 3% stevig doorgroeien. De regionale verschillen zijn groot. Zeven van de twaalf provincies groeien sneller dan nationaal. De economische groei is in Flevoland en Utrecht het hoogst. In de noordelijke provincies blijft ook in 2018 de economische groei achter. De regionale verschillen in economische groei weerspiegelen zich ook in uiteenlopende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De richting is gelijk, maar banengroei, werkloosheidsdaling en toenemende krapte op de arbeidsmarkt variëren per regio.

Kijk hieronder voor alle Eindhovense, Brabantse en landelijke grafieken.