IME Technologies Bart van Overbeeke
Author profile picture

Het terugdraaien van de studentenstops bij opleidingen aan de Tehnische Universiteiten, meer aandacht voor vmbo- en mbo-techniek, een aanpak om het tekort aan techniekdocenten op te heffen, geld om het Techniekpact voort te zetten en onderwijsinnovatie in samenspraak met het bedrijfsleven: dat zijn de belangrijkste wensen van de “Industriecoalitie”. Vanwege de plenaire behandeling van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – deze week in Den Haag – vraagt de industriecoalitie aandacht voor het tekort aan technisch personeel en de innovatie van ons onderwijs.

Lees hier de hele brief van de Industriecoalitie

“De urgentie is groot”, schrijven de vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNI. “Naast het terugdringen van het tekort aan personeel ligt er een grote uitdaging bij het innoveren van het onderwijs en leven lang ontwikkelen. En als wij er niet in slagen om voldoende instroom bij techniekopleidingen te realiseren, dan zet dit een rem op de economische ontwikkeling. Wij vragen de politiek het techniekonderwijs in al zijn facetten de komende jaren topprioriteit te geven.”

De Industriecoalitie vertegenwoordigt ruim 27.000 bedrijven met 600.000 werknemers en een omzet van 140 miljard euro. In de brandbrief roept de samenwerking het kabinet op topprioriteit te geven aan een landelijk dekkend aanbod van techniekopleidingen: “Iedereen moet toegang kunnen krijgen tot techniekonderwijs.”

Dit voorjaar meldde UWV al een ernstig gebrek aan timmerlieden, metselaars en installatiemonteurs. De installatiebranche heeft de komende jaren 20.000 vacatures per jaar die nauwelijks in te vullen zijn en de technologische industrie, grote en mkb-bedrijven, heeft tot 2030 120.000 nieuwe werknemers nodig. 20 tot 25% van de bedrijven in de sector geeft aan dat personeelstekorten een belemmering zijn voor hun huidige bedrijfsactiviteiten en hun toekomstige ontwikkeling. “Belangrijke ambitie-agenda’s zoals Smart Industry, de Bouwagenda en de Energietransitie komen ernstig onder druk te staan en daarmee de(economische) groei en ontwikkeling in ons land. De urgentie is hoog.”

Numerus Fixus

De numerus fixus (een maximum aantal toegelaten studenten per opleiding) bij de technisch wetenschappelijk opleidingen – zoals TU Eindhoven – werkt contraproductief, zo schrijft de coalitie. “Voorkomen moet worden dat Technische Universiteiten zich genoodzaakt zien om hun deuren voor studenten te sluiten. Dit belemmert mensen om hun talenten te ontwikkelen en remt groei en innovatie. Het kabinet moet daarom het bekostigingssysteem in het hoger onderwijs herzien.” Volgens de Industriecoalitie kan het bedrijfsleven helpen het probleem op te lossen, mits daar geld voor wordt vrijgemaakt. “Met het beschikbaar stellen van (tijdelijk) personeel en ruimte kunnen bedrijven helpen als technische universiteiten capaciteitsproblemen ervaren. De industriecoalitie vraagt u er bij het kabinet op aan te dringen om voldoende financiële middelen voor technische opleidingen in het hoger onderwijs beschikbaar te stellen, zodat de numerus fixus bij de technische opleidingen wordt voorkomen.”

Foto (c) Bart van Overbeeke bij IME Technologies