Beeld: Pixabay
Author profile picture

Onderzoekers van watertechnologie-instituut Wetsus in Leeuwarden hebben een revolutionaire methode ontwikkeld om PFAS uit water te verwijderen en te neutraliseren. PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte chemicaliën die een risico vormen voor de gezondheid van mensen en het milieu.

De nieuwe techniek, die gebruikmaakt van een speciaal molecuul dat PFAS kan adsorberen en concentreren, belooft een ommekeer in de aanpak van wereldwijde vervuiling. De ontwikkelde ringvormige molecuul kan tot tien keer hergebruikt worden. Met patent op de technologie en universiteiten aan boord om de methode te verfijnen, kan deze vinding de sleutel zijn tot een schonere toekomst, ondanks dat een marktintroductie mogelijk nog een decennium op zich laat wachten.

Waarom dit belangrijk is:

De nieuwe technologie van het watertechnologie-instituut Wetsus vormt een hoopvolle ontwikkeling in de wereldwijde strijd tegen PFAS-vervuiling. Met een innovatieve aanpak – die zowel effectief als herbruikbaar is – biedt het instituut een concrete oplossing die op termijn kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit.

Unieke eigenschappen van PFAS

PFAS zijn chemische verbindingen die overal in de omgeving aanwezig zijn. Hun unieke chemische structuur, die bestaat uit lange ketens van koolstof en fluor, zorgt ervoor dat ze water-, vet- en vuilafstotend zijn. Dit maakt ze bijzonder waardevol voor allerlei industriële toepassingen, maar het betekent ook dat ze zeer moeilijk af te breken zijn. Deze ‘forever chemicals‘ hopen zich op in het milieu en in de voedselketen, met alle gevolgen van dien.

De innovatieve technologie van Wetsus

De doorbraak van Wetsus richt zich op het verwijderen en onschadelijk maken van PFAS met behulp van een molecuul in de vorm van een ring. Dit molecuul heeft de unieke capaciteit om PFAS te adsorberen en te concentreren. De aanpak van het team, geleid door Jan Post en Amanda Larasati, maakt het mogelijk om de geconcentreerde PFAS vervolgens te vernietigen of om te zetten in een potentieel waardevolle grondstof. De technologie is niet alleen effectief, maar ook duurzaam, omdat het molecuul tot tien keer hergebruikt kan worden na reiniging met alcohol.

Samenwerking en toekomstige uitdagingen

Bij het verder ontwikkelen van deze technologie wordt Wetsus ondersteund door drie technische universiteiten: Wageningen, Eindhoven en Twente. De onderzoekers werken samen aan de bouw van een module die de techniek op grotere schaal kan toepassen. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen die overwonnen moet worden voordat de technologie daadwerkelijk kan worden ingezet in de praktijk. De waterschappen hebben al hun enthousiasme uitgesproken, wat aangeeft dat er een sterke behoefte is aan deze oplossing.

De weg naar marktintroductie

Hoewel de technologie veelbelovend is, kan het nog tot tien jaar duren voordat deze klaar is voor marktintroductie. Het team van Wetsus is echter vastberaden om in de tussentijd niet stil te zitten. Ze willen met een aanpalende technologie helpen bij het verwerken van slib uit slibverbranders. Dit zou een snellere impact kunnen hebben op het verminderen van PFAS in het milieu.

Gezien de verhoogde concentraties van PFAS in afvalstromen en de zorgwekkende impact op menselijke gezondheid en het milieu, is de noodzaak voor een effectieve behandeling evident. De eigenschappen van PFAS, zoals hun weerstand tegen biologische afbraak, maken dat traditionele waterbehandelingsprocessen niet voldoende zijn. De nieuwe aanpak van Wetsus zou hier verandering in kunnen brengen door een efficiënte verwijdering en afbraak van deze hardnekkige stoffen.

Conclusie

De ontdekking van Wetsus in Leeuwarden vormt een hoopvolle ontwikkeling in de wereldwijde strijd tegen PFAS-vervuiling. Door de focus te leggen op een innovatieve aanpak die zowel effectief als herbruikbaar is, biedt het instituut een concrete oplossing die op termijn kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit. De samenwerking met universiteiten en de positieve reactie vanuit de waterschappen tonen aan dat er een breed draagvlak is voor deze technologie. Hoewel de weg naar commerciële toepassing nog lang is, zet Wetsus met deze ontwikkeling een significante stap vooruit in de bescherming van onze leefomgeving.