Image: imec
Author profile picture

Europese onderzoekslaboratoria, met het Belgische imec voorop, krijgen een injectie van 2,5 miljard euro uit het Europese Chips Act-fonds. Dat kondigde het bedrijf vandaag aan. Deze financiële steun is bedoeld om geavanceerde computerchips van de volgende generaties te ontwikkelen en testen. De investering, mede mogelijk gemaakt door EU-programma’s, de Vlaamse overheid en industriële spelers zoals ASML, versnelt innovatie en versterkt de Europese chipsector. Dit bevordert economische groei en diversifieert industrieën zoals auto, telecom en gezondheidszorg in Europa. Concurrentie uit China en de VS wordt hiermee tegengegaan, terwijl Europa’s zelfvoorziening in chipproductie een impuls krijgt.

Waarom dit belangrijk is:

Het ambitieuze Europese Chips Act-fonds, dat tot doel heeft de strategische autonomie van de Europese Unie in de halfgeleidersector te versterken, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Het Leuvense technologiebedrijf imec staat centraal in deze ontwikkeling; het heeft een investering van maar liefst 2,5 miljard euro veiliggesteld om zijn leidende positie op het gebied van chipinnovatie te verzekeren.

De investering illustreert de vastberadenheid van Europa om een prominente speler te blijven in de mondiale chipindustrie. Imec speelt hierin een cruciale rol door de brug te slaan tussen academisch onderzoek en de toepassing ervan in de industrie. Met deze financiële impuls zal imec een nieuwe ‘clean room’ bouwen, essentieel voor de precisiewerkzaamheden met chips op nanoschaal.

Projecten en onderzoeksinitiatieven

De specifieke bestemming van de miljardeninjectie is veelzeggend. Imec zal de fondsen aanwenden voor het opzetten van een zogenaamde NanoIC pilotlijn. Deze lijn is gericht op het ondersteunen van diverse Europese industrieën, waaronder de automobielindustrie, telecommunicatie en gezondheidszorg, met de meest geavanceerde chiptechnologie.

Deze investering in imec en andere onderzoekslaboratoria, zoals CEA-Leti in Frankrijk en Fraunhofer in Duitsland, is bedoeld om toekomstige generaties van nog geavanceerdere chips te ontwikkelen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van apparatuur van zowel Europese als wereldwijde leveranciers van apparatuur en materialen.

Voorwaarden en governance

De financiering vanuit de Chips Act gaat gepaard met specifieke voorwaarden en verplichtingen. Zo zet het Act initiatieven in beweging die investeringen van grote chipfabrikanten stimuleren en een snelle vergunningsprocedure voor nieuwe fabs mogelijk maken. Ook wordt het EU-lidstaten toegestaan om projecten te subsidiëren om de gewenste groei en innovatie in de sector te realiseren.

De Europese Chips Act heeft als ambitieus doel het Europese aandeel in de wereldwijde halfgeleidermarkt te verhogen tot 20% tegen 2030. Met meer dan $45 miljard voor onderzoek, ontwikkeling en productiecapaciteit, streeft Europa naar een toppositie in de halfgeleiderindustrie. De samenwerking van bedrijven als Bosch, Infineon en NXP met TSMC voor het opzetten van een geavanceerde chipfabriek in Dresden, Duitsland, met een investering van meer dan €10 miljard euro, is daar een voorbeeld van.

De Nederlandse halfgeleiderindustrie, met meer dan 300 bedrijven, zal ook aanzienlijke voordelen ondervinden van de Chips Act. Het versterkt de R&D op het gebied van halfgeleiders door heel Europa, wat de positie van Europa in de halfgeleidermarkt verder zal verankeren.

Toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen

De toewijding van de Europese Unie aan de chipindustrie is evident door de substantiële financiële bijdragen van zowel lidstaten als de particuliere sector. Imec, met zijn nieuwe clean room en de opzet van de NanoIC pilotlijn, staat aan de vooravond van een transformatie die de manier waarop Europa chips produceert en gebruikt kan hervormen. Het is een duidelijk signaal dat Europa bereid is te investeren in de sleuteltechnologieën van de toekomst.

Desalniettemin zullen de komende jaren bepalend zijn voor de succesvolle implementatie van de Chips Act. Het vermogen van Europa om de beoogde autonomie in de halfgeleidersector te bereiken, zal afhangen van het overwinnen van de uitdagingen en het benutten van de kansen die de Act met zich meebrengt. Een ding is zeker: de toekomst van de Europese chipindustrie ziet er met de huidige investeringen in imec en andere sleutelspelers veelbelovend uit.