© Pixabay
Author profile picture

In de komende decennia zal het “Groene Eiland” – beter bekend als Ierland – net zo groen worden als in het verleden. Het 84.421 vierkante kilometer grote eiland in Noord-Europa was ooit voor 80 procent bedekt met bossen. Slechts één procent van dit bos was er over in 1929, vooral te wijten aan de mensheid en klimaatveranderingen. Geen enkel Europees land is zo genadeloos ontbost als Ierland. Inmiddels wint het bos weer terrein dankzij uitgebreide beplantingsconcepten van de overheid in de 20e eeuw.

Volgens schattingen van de National Forest Inventory (NFI) in 2012, bedroeg het bosareaal 731.650 hectare, of 10,5 procent van het landoppervlak. Hoewel dit het hoogste niveau sinds ruim dan 350 jaar is,  ligt het land nog steeds ver achter op Europese bebossingspercentages.  Het Europese gemiddelde is meer dan 30 procent.

© Pixabay

22 miljoen bomen per jaar

Volgens de Irish Times zou er tegen 2040 een uitgebreide herbebossing moeten plaatsvinden, het gaat om zo’n 22 miljoen bij te planten bomen per jaar met een totaal  van 440 miljoen. Het in juni gepubliceerde klimaatbeschermingsplan van de regering voorziet in een jaarlijkse aanplant van 8.000 hectare.  De regering schat op 2.500 naaldbomen of 3.300 loofbomen per hectare, met als doel 70 procent naald- en 30 procent loofbomen.

“Het doel voor herbebossing is ongeveer 22 miljoen bomen per jaar. In de komende 20 jaar gaat dit om 440 miljoen bomen”, zegt Treehugger een woordvoerster van het ministerie van Communicatie, Klimaatbescherming en Milieu. “Het klimaatbeschermingsplan voorziet in een uitbreiding van de plantages in de bosbouw en het bodembeheer om de CO2-uitstoot tussen 2021 en 2030 en in de jaren daarna te verminderen.”

Laat de natuur haar gang gaan

Maar niet iedereen staat volledig achter deze herbebossing. Zoals The Times meldt, vereist het bebossingsinitiatief enige veranderingen in het landgebruik, vooral voor boeren. Ze moeten een deel van hun land toewijzen aan nieuwe bomen. Maar hoewel boeren voor de bosbouw compensatie krijgen in de vorm van subsidies, zijn ze niet erg enthousiast. Verrassend genoeg krijgen de boeren steun van een non-profit natuurbeschermingsorganisatie. De Irish Wildlife Trust (IWT) gelooft niet dat uitheemse boomsoorten zoals de Sitkaspar in Ierland zich goed ontwikkelen. Bovendien zouden afgelegen naaldbossen niet de juiste habitat vormen voor inheemse soorten.

“Mensen zijn niet goed in het planten van bomen en bomen houden er niet van om geplant te worden. Ze planten zich liever zelf”, vertelt Pádraic Fogarty, campagnevoerder van het IWT, aan The Irish Independent. Volgens hem is het beter om de boeren niet te betalen voor het planten van nieuwe bomen, maar om niets te planten. Op deze manier kan het land op eigen kracht herstellen.

© Pixabay

“We hebben een geestelijke blokkade om de natuur haar gang te laten gaan”, legt hij uit. “We zien grond die hersteld is door de natuur zelf, maar we denken dat het struikgewas en woestenij is. We willen het weer onder controle krijgen, terwijl het bos helemaal vanzelf terug keert als we de natuur haar werk laten doen.”

In het Ierse plan om klimaatverandering te beperken, staan ook andere maatregelen, zoals het verhogen van het aantal elektrische voertuigen en het moderniseren van huizen.

Andere landen planten ook bomen

Maar Ierland is niet het enige land dat nieuwe bomen plant. Een recente uitgebreide studie heeft aangetoond dat bomen, of intensieve herbebossing, een van de meest effectieve strategieën tegen klimaatverandering zijn. Volgens de studie zou ongeveer twee derde van alle CO2-uitstoot kunnen worden opgevangen door het planten van bomen op alle ongebruikte gebieden wereldwijd. Als gevolg hiervan zijn landen als IJsland, Noord-Korea en Ethiopië begonnen met het planten van nieuwe bomen. Ethiopië vestigde eind juli zelfs een nieuw wereldrecord:  In één dag plantte het Afrikaanse land naar eigen zeggen 350 miljoen bomen. Volgens het ministerie van Landbouw deden aan deze actie ongeveer 23 miljoen mensen mee. In Duitsland hebben Julia Klöckner, minister van Voedselvoorziening en Landbouw, en Markus Söder, minister-president van Beieren, zich herhaaldelijk uitgesproken voor een massale staatsbebossing.