©IO
Author profile picture

Het idee is briljant in zijn eenvoud: door een slimme warmte-uitwisseling tussen zwembad en ijsbaan, kunnen beide complexen besparen op hun energiekosten. Het feit dat beide sportfaciliteiten vrijwel naast elkaar liggen, maakt de uitvoerbaarheid nog wat groter. smeuldersDavid Smeulders, hoogleraar Energie Technologie aan de TU/e, kwam afgelopen dinsdag met dit idee. Hij was een van de tientallen insprekers bij de behandeling van de sportvisie in de gemeenteraad. Smeulders bracht het idee in als mogelijke oplossing voor de tekorten bij de met sluiting bedreigde kunstijsbaan.

Hieronder zijn complete bijdrage:

Beste commissieleden,

De sportvisie spreekt over ambities voor de komende tien jaar. De sportvisie spreekt over innovaties voor sport. De sportvisie spreekt over de omvorming van het golsfslagbad tot familiebad. De sportvisie spreekt over de sluiting van het ijssportcentrum.

Ik denk dat er meer mogelijk is.

Eindhoven heeft als pijlers techniek, design en sport. Als universiteit zien wij mogelijkheden om de pijlers techniek en sport te combineren. Het golfslagbad beschikt over een biomassacentrale die een overschot aan electriciteit opwekt. Dat zou kunnen worden geleverd aan de koelmachines van het ijssportcentrum. De koelmachines van het ijssportcentrum voeren warmte af uit de ijsvloer. En die zou weer kunnen worden ingezet om het zwembad te verwarmen.

Nu is het niet altijd zo dat de biomassacentrale stroom over heeft, net op het moment dat het ijssportcentrum een vraag naar electriciteit heeft. En omgekeerd, wanneer het ijssportcentrum zijn warmte kwijt moet, kan die niet altijd meteen gebruikt worden in het zwembad. Maar warmte kan worden opgeslagen. Op dit moment varen schepen van de industrieterreinen van Rotterdam met warmte naar de stadsverwarmingsinstallaties in Venlo. In de schepen wordt die warmte opgeslagen in materialen die u allemaal kent als “warmtepads”. Als Rotterdam en Venlo dat kunnen, dan kan het toch ook in Eindhoven?

Ik sta hier niet omdat ik een oplossing heb. Ik sta hier niet om reclame te maken. Maar ik sta hier omdat ik denk dat er meer mogelijk is als er een integraal plan van aanpak komt voor zowel het golfslagbad als het ijssportcentrum. Zou het niet fantastisch zijn van de huidige problemen een kans te maken om Eindhoven te profileren als sportstad én als kennisstad door middel van een icoonproject aan de Antoon Coolenlaan waarbij sport en duurzame energie gecombineerd worden?

Als wetenschappelijk directeur van het Eindhoven Energie Instituut bied ik u hierbij alle hulp en kennis van de Technische Universiteit Eindhoven aan.

Aanstaande dinsdag is het vervolg op de inspreekavond over de sportnota. Afgelopen week was het aantal insprekers zo groot dat niet iedereen aan de beurt kon komen.

20150522_091257