Jeroen de Mast, Holland Innovative en JADS, © HI
Author profile picture

Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en Holland Innovative gaan samenwerken in de ondersteuning van bedrijven op het gebied van data science.

Met de samenwerkingsovereenkomst tussen JADS in Den Bosch en het op de High Tech Campus Eindhoven gevestigde Holland Innovative worden de krachten gebundeld vanuit de gedachte dat beide partners elkaar aanvullen in hun kennisaanbod. JADS wil Data Technology en Data Science inzetbaar te maken voor de industrie en Holland Innovative bedient de high-tech maakbedrijven met projectmanagement, product- en procesontwikkeling en reliability engineering.

Data science speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Bedrijven beschikken over een enorme hoeveelheid data, maar worstelen vaak met de vraag hoe deze data ingezet kan worden om structureel waarde te creëren. Beide partijen denken een rol te kunnen spelen in de oplossing van dat dilemma.

Jeroen de Mast is namens Holland Innovative aangesteld als academic director aan de JADS. Hij gaat in die rol een programma Data science for Smart Industry op touw zetten. De eerste lichting, een pilot, begint al in juni: een 17-daagse cursus die deelnemers verder helpt in de transformatie naar Smart Industry. Andere onderdelen van het productaanbod zijn onder meer Data Tasting events om kennis te maken met de mogelijkheden die Datatechnologie kan bieden, Data Maturity scans om te bepalen hoe de klantorganisatie hier al op is ingericht en om inzicht te krijgen wat de roadmap naar een data-gedreven organisatie is. Tevens worden professional education programma’s aangeboden die als doel hebben om professionals in het bedrijfsleven op te leiden en zo de nodige competenties te ontwikkelen om beslissingen te kunnen nemen op basis van onderbouwde data analyses.

Lees hier alles over de nieuwe opleiding

(tekst gaat verder onder deze Google Earth impressie van de JADS-lokatie

De Mast, van oorsprong wiskundige, is scientific director bij Holland Innovative en daarnaast hoogleraar Statistics and Actuarial Science aan de Waterloo universiteit in Canada. Voor een dag per week gaat hij bij JADS aan de slag om professionals die zich willen laten bijspijkeren op het gebied van datascience vooruit te helpen. En waar de meeste andere cursussen bij JADS de focus op entrepreneurship en startups hebben liggen, gaat het bij De Mast vooral om intrapreneurship: de kunst om innovatie in een bestaande organisatie te weven.

“Dat is een heel ander speelveld dan dat van startups”, zegt De Mast stellig. “Waar een startup altijd zal proberen een disruptie teweeg te brengen, gaat het binnen bestaande bedrijven veel eerder om incrementele veranderingen. Niet minder belangrijk en zeker niet minder innovatief, maar wel afhankelijk van heel andere krachten. Vandaar dat we met deze opleiding een specifiek nieuw publiek denken te bereiken.”

Zoals elke JADS-opleiding doorkruist ook deze de speelvelden onderzoek, onderwijs en impact met partners uit het werkveld. “In onze opleiding proberen we de studenten – ja, zo noemen we ze, ook al zijn het vaak mensen met jarenlange professionele ervaring – te helpen om hun bedrijfsprocessen op basis van data-analytics en data-engineering in combinatie met ondernemerschap een duw in de rug te geven. Dat zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot nieuwe inzichten – en nieuwe processen – op het gebied van de supply chain.”

De grote uitdaging bij “intrapreneurship” (zeg maar: ondernemerschap binnen een bestaande organisatie) zit ‘m in het benodigde leiderschap, zegt De Mast. “Hoe krijg je zaken voor elkaar in een grote logge organisatie, waar begin je, hoe bind je executives in een gedeelde visie, hoe vertaal je visie naar strategie en uitvoering, dat soort zaken zijn van belang. maar ook: hoe ga je om met de inertie die onherroepelijk op de loer ligt? Als enige opleiding in Nederland behandelen wij deze vragen in relatie tot de ontwikkelingen in datascience. Daar kunnen we heel veel professionals binnen innoverende bedrijven mee van dienst zijn.”

De Mast heeft de afgelopen maanden zijn voelhoorns al uitgestoken om te ontdekken hoe groot de belangstelling is en op basis daarvan is hij optimistisch. “Ik zie eerder een risico dat we nee zullen moeten gaan verkopen dan dat we de cursus niet vol krijgen.” Voor de eerste pilotgroep is het maximum op 20 studenten gesteld, van daaruit wil De Mast in behapbare stappen verder werken naar het ultieme doel: een volwaardige Master in 2021.

Juist de industrie heeft afgelopen jaren al veel gedaan in operating excellence, zegt De Mast. “Veel organisaties zijn al best ver daarin dus. Een aantal daarvan hebben ook al voorzichtig de koppeling met data driven programma’s gelegd. Ze staan dus al met 3-0 voor, en zijn ontvankelijk voor wat wij ze willen aanbieden. Daar kun je dan op voortborduren.”

Alle opleidingen voor professionals beslaan een dag per week, met telkens theorie in de ochtend en volop praktijkvoorbeelden ‘s middags. Het pilotjaar begint met een vier cursusdagen durende bird’s-eye view op datascience, om vervolgens negen maanden aan de slag te gaan met een graduation project waarbij de studenten een case uit hun eigen bedrijf gaan doorgronden en waar mogelijk oplossen met behulp van datascience. De Mast: “Het mooie is dat de kandidaten voor de eerste vier weken een manager uit hun eigen bedrijf kunnen meenemen. Daarmee creëren we extra commitment voor de student, maar zorgen we ook voor een worteling voor de case die de student moet gaan onderzoeken.”

Omdat De Mast zowel in Waterloo als voor Holland Innovative en JADS werkt, zouden hier op termijn ook nieuwe kansen uit kunnen ontstaan. “Vier maanden per jaar, het complete herfstsemester, zit ik in Canada. Ook daar geef ik les, doe ik onderzoek en begeleid ik PhD-studenten. Er is belangstelling genoeg bij hen om een deel van hun promotie-onderzoek in Nederland te doen, dus wie weet wat daar nog uit kan ontstaan.”

JADS en Holland Innovative
Hans Meeske (Holland Innovative) and Arjan van den Born (Jheronimus Academy of Data Science) bij de ondertekening van de overeenkomst tussen JADS en Holland Innovative, foto © HI