Former Philips head office
Author profile picture

De commerciële vastgoedsector staat na de pandemie voor uitdagingen, maar deskundigen blijven optimistisch over het groei- en aanpassingspotentieel. Europese voorbeelden van innovatie zijn onder meer het herbestemmen van kantoorruimtes voor afstandsvriendelijke samenwerking, sociale bijeenkomsten en gemeenschapshubs. Moderne concepten voor kantoorinrichting zoals werken naar activiteit, flexibele werkplekken en biofiele ontwerpen worden omarmd om talent aan te trekken en de productiviteit te verhogen. Europa lijkt hier in het voordeel te zijn met zijn compactere steden en gemengde, beloopbare stadscentra.

Leegstaande ruimtes omvormen tot wooneenheden

Een van de belangrijkste strategieën om de afnemende vraag naar kantoor- en winkelruimte aan te pakken is het omzetten van ongebruikte ruimtes in wooneenheden. Zo heeft de TU Eindhoven voormalige verdiepingen van het hoofdkantoor van Philips omgevormd tot tijdelijke studentenwoningen. Deze aanpak laat zien hoe onderbenutte kantoorruimten opnieuw kunnen worden gebruikt om het tekort aan woningen aan te pakken en waarde toe te voegen aan commercieel vastgoed.

Een ander voorbeeld is de omvorming van kantoren tot samenwerkingscentra, zoals bij Cimpress/Vista, een bedrijf dat is overgestapt op een remote-first model en zijn kantooroppervlakte heeft verkleind. Deze innovatieve verbouwingen komen niet alleen tegemoet aan de veranderende marktbehoeften, maar dragen ook bij aan de economische groei van steden en regio’s.

Duurzame bouwpraktijken omarmen

Nu duurzaamheid een steeds belangrijkere factor wordt in commercieel vastgoed, investeren ontwikkelaars en vastgoedeigenaren in energiebesparende ontwerpen en gezondere materialen. Deze praktijken dragen niet alleen bij aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, maar zijn ook aantrekkelijk voor een groeiende markt van milieubewuste huurders en investeerders.

Europese voorbeelden van duurzame bouwpraktijken zijn de implementatie van energie-efficiënte HVAC-systemen en handenvrije liften, die naar verwachting de komende jaren op grote schaal zullen worden toegepast. Deze innovaties helpen niet alleen het energieverbruik te verminderen, maar verbeteren ook de algemene gezondheid en het welzijn van de bewoners.

Multifunctionele ruimtes creëren

Ontwikkelaars van commercieel vastgoed richten zich steeds meer op het creëren van multifunctionele ruimtes die esthetiek, functionaliteit, geavanceerde digitale mogelijkheden en aanpasbaarheid voor werk op afstand en recreatie combineren. Deze aanpak verhoogt niet alleen de waarde van commercieel vastgoed, maar zorgt er ook voor dat het relevant en aantrekkelijk blijft voor een breed scala aan huurders.

Voorbeelden van multifunctionele ruimten zijn coworkingruimten, innovatiecentra en sociale ontmoetingsplaatsen. Deze ruimtes bieden mogelijkheden voor bedrijven, ondernemers en gemeenschappen om met elkaar in contact te komen, samen te werken en zich te ontwikkelen in een steeds veranderende werkomgeving.

Europese steden, met hun compacte en gemengde stadscentra, zijn zeer geschikt voor de transformatie van commerciële ruimten tot multifunctionele ruimten en wooneenheden. De nabijheid van winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden bij kantoorgebouwen maakt het gemakkelijker om coworking areas, innovatiehubs en sociale ontmoetingsplaatsen te creëren die tegemoetkomen aan een grote verscheidenheid aan huurders. De beloopbaarheid van Europese steden stimuleert mensen om in hetzelfde gebied te wonen, werken en spelen, wat het herbestemmen van kantoorruimtes tot wooneenheden bevordert. Deze compacte stadsstructuur vermindert ook de milieu-impact van het woon-werkverkeer en draagt bij tot de algemene duurzaamheid van commercieel vastgoed.

Investeren in technologische oplossingen

Technologie speelt een cruciale rol bij de transformatie van commercieel vastgoed, waarbij oplossingen als AI, automatisering en proptech processen efficiënter en kosteneffectiever maken. AI kan bijvoorbeeld processen stroomlijnen en bedrijfskosten verlagen, terwijl juridische tech-innovaties case management kunnen centraliseren en automatiseren.

Door te investeren in technologische oplossingen kunnen eigenaren van commercieel vastgoed voldoen aan de verwachtingen van eindgebruikers in meergezins- en kantoorruimten en hun huurders betere ervaringen bieden. Deze innovaties verhogen niet alleen de algemene waarde en aantrekkingskracht van commercieel vastgoed, maar dragen ook bij aan hun succes en groei op lange termijn.