© ASML
Author profile picture

ASML groeit extreem hard. Het bedrijf overschrijdt alle Brabantse verhoudingen. “Deze mate van groei dwingt ons op een ander schaal na te denken over hoe we bij kunnen dragen. ASML voelt zich verantwoordelijk”, zegt CEO Peter Wennink.

Over deze column:

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Eveline van Zeeland, Derek Jan Fikkers, Eugène Franken, JP Kroeger, Katleen Gabriels, Bernd Maier-Leppla, Willemijn Brouwer en Colinda de Beer, probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.

Het met afstand belangrijkste bedrijf van Nederland kondigde recent aan significant meer geld te gaan stoppen in de leefbaarheid van de regio om groei in goede banen leiden en ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen.

Een bemoedigende stap, maar nog onvoldoende. Naast grootschalige investeringen in leefbaarheid – waarbij uiteraard iedereen een duit in het zakje behoort te doen-  is regie op basis van een visie op lange termijn over een duurzame inpassing van ASML in de regio  een vereiste. We hebben competentie en visie nodig. Met mensen die enerzijds het nieuwe begrijpen en uit kunnen leggen en anderzijds lucht uit opgeblazen projecten kunnen laten ontsnappen. Keuzes moeten worden gemaakt. Leiden is leiden.

Woningnood

ASML krijgt steeds meer de trekjes van het Philips Concern 100 jaar geleden. In Eindhoven heerste er toen ook woningnood versterkt door economische groei. Dat leidde tegen wil en dank en uit welbegrepen eigenbelang tot collectieve bedrijfsvoorzieningen op het gebied van huisvesting, zorg, onderwijs, sport en cultuur. Terreinen die feitelijk tot het publieke domein behoren. “Het geheel nam het karakter aan van een gemeenschap. Aan het oude Eindhoven vreemd en er niettemin geheel in opgenomen. Een boeiend spel van tegenstellingen.”

Verder bouwen aan deze bijzondere biotoop met een rijk aanbod aan kunst en cultuur, diversiteit en dynamiek biedt de grootste kans op ontwikkeling, vooruitgang, carrière, zingeving en geluk, ook als je arm bent.

Inclusieve groei

Voor inclusieve groei  zijn mensen nodig op alle niveaus, van hier en elders, die zich thuis voelen. Onmisbare  internationals die zich langdurig willen vestigen en een band met de regio opbouwen. En locals die de lokale biertjes brouwen.

In een wereld waarin mensen zich vaak losgekoppeld en geïsoleerd voelen werkt het tempo van veranderingen overweldigend.  In onze dagelijkse ervaringen spelen de gebouwen en het landschap om ons heen daarbij een cruciale rol. De leefomgeving is voor iedereen net zo belangrijk als onontkoombaar. Je kunt haar niet ontwijken. Ze ontstaat niet per referendum. Tegelijk heeft iedereen – zo lijkt het – er wel een mening over.

Verbinding

Ik zou de verantwoordelijkheid nemenden willen meegeven dat wonen en leven in humane ruimtes bepaald geen onredelijke claim is en dat je het beste kunt reageren op  de steeds snellere veranderingen in de moderne wereld door het creëren van een omgeving die rijk is aan betekenis en context. Elegant en in harmonie met het landschap. Met openbare ruimte als het knooppunt voor sociale interactie en verbinding. Waardoor iedereen het gevoel krijgt deel uit te maken van iets dat groter is dan zijzelf. 
In de onderling verbonden wereld van vandaag is het belangrijker dan ooit om daar samen aan te werken. We  moeten streven naar wederzijds begrip in een af en toe sombere grijze wereld, en zorgen voor vreugde.