© Pixabay/Tama66
Author profile picture

De impact van extreme hitte in stedelijke gebieden is een groeiend probleem. Het toevoegen van meer groen en waterberging aan stedelijke gebieden zijn belangrijke oplossing hiervoor. Met meer groen daalt de temperatuur in de stad en het verbetert tegelijkertijd de leefbaarheid. Daarnaast helpt waterberging om water vast te houden in de steden, wat bijdraagt aan meer groen en daarmee een koelere omgeving.

Verschillende benaderingen voor waterberging zijn in opmars, variërend van natuurlijke en zuiverende waterberging met behulp van schelpen en mineralen, tot kunststof oplossingen gemaakt van gerecycled materiaal. 

Het belang van data en digitale modellen

Het verzamelen van relevante data en het creëren van toegankelijke tools om data te analyseren zijn cruciaal in het aanpakken van extreme hitte in steden. Hier komt het gebruik van digitale modellen, zoals digital twins, om de hoek kijken. Dit is een digitale versie van een stad. Een digital twin kan helpen bij het identificeren van hotspots en het beoordelen van mogelijke oplossingen.

Het verzamelen van data op straatniveau kan bijdragen aan het implementeren van lokale oplossingen. Het is belangrijk om op dit lokale niveau te bepalen welke maatregelen het meest effectief zijn tegen extreme hitte, aangezien er geen one-size-fits-all oplossing is.

De rol van de overheid en het belang van stedelijke adaptatie

De overheid kan klimaatadaptief bouwen stimuleren. “Willen we hier echt in slagen, dan denk ik dat we wetten en regels deels moeten opleggen vanuit de overheid. Aan de andere kant kunnen we betrokkenen ook de ruimte geven om zelf beslissingen te maken. Dan is het wel belangrijk om de goede informatie ter beschikking te stellen”, zei universitair hoofddocent Martine Rutten aan de TU Delft eerder tegen Innovation Origins.

Een stedelijke omgeving versterkt de effecten van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast. Groene (beplanting) en blauwe (water) plekken in de stad kunnen voor verkoeling zorgen, terwijl aanpassingen in gebouwen, zoals zonwering en verkoelende bouwconstructies, de binnentemperatuur kunnen verlagen en de kwaliteit van het binnenmilieu kunnen verbeteren. 

Reflectie en luchtverontreiniging

Het verhogen van de reflectiviteit van oppervlakken geeft verkoeling. Verschillende internationale studies beschrijven manieren om de temperatuur in steden te verlagen, zoals het vergroten van de oppervlaktereflectiviteit van daken, muren en straten.

Daarentegen kan het gebruik van airconditioning leiden tot meer luchtverontreiniging en hitte op straat. Het is dus van belang dat bij de (her)inrichting van steden rekening wordt gehouden met stedelijke functies en ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk om alle voors en tegens van verkoelende maatregelen op een rij te zetten, met behulp van AI. Zo kunnen we op iedere specifieke locatie de beste maatregelen nemen.