Author profile picture

De komende zeven jaar wordt in totaal €1,6 miljard geïnvesteerd in het project ‘Mobility for Liveable Urban Spaces’. Barcelona leidt het project, dat daarnaast wordt uitgerold met innovatiehubs in Helmond, München, Kopenhagen en Praag. Het consortium met de naam MOBiLus heeft deze opdracht gekregen als winnaar van een door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) uitgeschreven wedstrijd.

Het doel van MOBiLus is de toegang tot mobiliteit te verbeteren, de aantrekkelijkheid van steden te vergroten en de concurrentiepositie van Europa te versterken. Het richt zich op het vervoeren van mensen, het verbinden van gemeenschappen, het dienen van bedrijven en het herinrichten van de openbare ruimte.

De uitvoering van de strategie zal zeven jaar duren en van de €1,6 miljard aan totale kosten draagt EIT en kwart. Het consortium bestaat in totaal uit 48 partners: 13 steden, 17 industriepartners en 18 universiteiten, waaronder naast Helmond, ook Eindhoven, TU Eindhoven, Achmea, Tass International en TomTom.

EIT innovatie communities zijn dynamische en creatieve groepen die Europese innovatie en ondernemerschap versterken door oplossingen te vinden voor grote, sociale uitdagingen in domeinen met een hoog innovatiepotentieel.

Met het ontstaan van de innovatiehub in Helmond, vloeit er extra financiering naar initiatieven uit Brainport Eindhoven. “Dit zal een impuls geven aan het ecosysteem rondom Urban Mobility”, verwacht Annemiek Bles van Brainport Development. “Naar verwachting levert dit expertise bij professionals, extra banen en bedrijvigheid op bij nieuwe en bestaande bedrijven die mobiliteitsoplossingen gaan realiseren.”

Hier meer over het consortium en het project (pdf)