© IO
Author profile picture

Eindhoven is een internationale stad, jaar na jaar komen er meer kenniswerkers bij. Ze sluiten zich aan bij de al aanwezige bedrijvigheid of beginnen hier hun eigen onderneming. Het imago van de stad als cluster voor techniek, design en kennis werpt duidelijk zijn vruchten af: het wonder van Eindhoven. Aan twee kanten schuurt dat succes echter wel eens: zowel bij de landing van de expats in de stad als bij de acceptatie van de traditionele Eindhovenaar dat de stad niet meer alleen van hem is.

foto (c) gemeente Eindhoven
foto (c) gemeente Eindhoven

Wethouder Staf Depla (Economie, Werk en inkomen en Beroepsonderwijs) ziet het als een van de taken van de gemeente om ervoor te zorgen dat de stad niet verscheurd wordt tussen die twee snelheden. De wensen en behoeften van de traditionele Eindhovenaar zijn vaak van een andere orde dan die van de van buiten komende kenniswerker (student, ondernemer, bezoeker). “En toch: de een kan niet zonder de ander. Het kan misschien soms lijken dat we wel heel veel energie steken in het aantrekken van meer “nieuwe” Eindhovenaren, maar als we ons daartoe zouden beperken zouden we een heel onaantrekkelijke stad krijgen. Dat zeg ik zowel als overtuigde sociaal-democraat als als Eindhovenaar.”

Waterloo

Het bij elkaar brengen van de twee snelheden gebeurt langs verschillende kanten, legt Depla uit. “Een mooi voorbeeld vind ik de manier waarop we nu Eindhovense leerlingen laten meeprofiteren van onze alliantie met de Waterloo Region in Canada, een met Brainport vergelijkbaar gebied. Er gaan nu docenten van Brainport scholen naar het Perimeter Institute for Theoretical Physics in Waterloo om deel te nemen aan het EinsteinPlus programma. Ze worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken op het gebied van theoretische natuurkunde, inclusief quantum physics, Ze leren hoe ze hun leerlingen nog beter technisch onderwijs kunnen bieden. Teach the teacher, zogezegd. Uiteindelijk profiteert de Eindhovense scholier dan van de aanwezigheid van die high tech industrie in onze stad.”

In de overeenkomst met Waterloo is ook afgesproken dat studenten uit de Brainportregio kunnen deelnemen aan de International Summer School for Young Physicists. Andersom gaat Brainport Development samen met het Perimeter Institute een Summer School concept in de Brainportregio opzetten. “Allemaal om Eindhovenaren in de volle breedte te laten meegenieten van onze high tech verworvenheden.”

The Hub for Expats en het Expat Centre aan de Vestdijk
The Hub for Expats en het Expat Centre aan de Vestdijk

Depla noemt in dat verband ook enkele grote evenementen in de stad. “Pak Glow, een prachtig event dat voor elke Eindhovenaar interessant is. Maar vanuit Glow ontstaan weer zaken als Glow Next, die weer voor de specifieke specialisten van belang zijn. En omgekeerd: de Dutch Technology Week is natuurlijk heel interessant voor specifieke doelgroepen, maar tegelijkertijd is er ruimte voor zaken als de Slimmer Leven Challenge, waar elke Eindhovenaar een graantje van mee kan pikken.”

Werkgelegenheid

Een ander risico van de twee snelheden is dat er volop werk is voor hoogopgeleiden, maar dat daardoor de lager opgeleiden juist in de knel komen. “Het tegendeel is waar”, weet Depla. “Daar is recent nog onderzoek naar gedaan, ook buiten Eindhoven. Het blijkt dat steden met meer hoogopgeleiden ook meer kansen bieden voor laagopgeleiden. Niet alleen omdat ze met hun aanwezigheid in de stad zorgen voor meer klanten in bijvoorbeeld cafés, winkels en theaters, maar ook omdat hun bedrijven simpelweg zorgen voor een diverser aanbod van banen. Iedereen profiteert daarvan, we zien dat zeker ook hier bij ons.”

Er kan nog een hoop verbeterd worden in de aantrekkelijkheid van Eindhoven voor kenniswerkers, weet ook Depla. “Daar zal de komende jaren dan ook veel energie in gaan zitten, we weten hoe belangrijk het voor de stad is dat de expats zich hier thuis gaan voelen. Maar elke Eindhovenaar moet daarvan kunnen meegenieten, daar zijn we van doordrongen.”