Author profile picture

Hans de Neve is oprichter van Carbyon. Het bedrijf wint CO2 uit de lucht voor ondergrondse opslag. Ook kan deze kooldioxide als grondstof gebruikt worden voor de productie van hernieuwbare vliegtuigbrandstof. “Op die manier hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van klimaatverandering.”

Wat is jouw visie op de (duurzame) toekomst? 

“De toekomst is natuurlijk een CO2-neutrale toekomst. Ik denk dat we daar allemaal van overtuigd zijn. We moeten misschien zelfs naar een CO2-negatieve toekomst, want om de klimaatdoelen van Parijs te halen zullen we ook CO2 uit de lucht moeten halen. Dat kan met onze technologie. Op die manier willen wij een bijdrage leveren aan het terugdringen van klimaatverandering.

Dit soort technologie wordt al ontwikkeld, maar is nog duur. En zolang het duur is, wordt het niet gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan hernieuwbare energietechnologie. Nu zonnepanelen goedkoper zijn, worden ze massaal ingezet. Als we CO2-negatief willen worden, dan moeten we ook deze technologie kosten-effectiever krijgen. Dat doen wij door een kleiner apparaat te maken waardoor we minder materiaal nodig hebben. Ook hebben we een nieuw membraan ontwikkeld dat ons in staat stelt met minder energieverbruik CO2 uit de lucht te halen.”

Waar staan jullie nu en wanneer verwachten jullie echt impact te gaan maken?

“We hopen dat ons eerste apparaat eind volgend jaar af is. In 2030 verwachten we dat we 50 miljoen ton CO2 uit de lucht kunnen halen. Om een idee te geven: Nederland stoot jaarlijks 150 miljoen ton uit. Dus 50 miljoen is een aardig deel van de uitstoot, maar wereldwijd betekent het nog niet veel. De verwachting is dat we in 2050 5 miljard ton kunnen halen.

Er zijn een aantal potentiële klanten voor onze technologie. De eerste zijn bedrijven die hernieuwbare brandstoffen en hernieuwbare chemicaliën maken. Er is bijvoorbeeld veel discussie over de luchtvaart, die erg vervuilend is door de fossiele brandstof die zij gebruiken. De route die men nu inslaat is om hernieuwbare energie uit windparken en zonneparken te gebruiken als basis voor de productie van hernieuwbare brandstof. Daar heb je twee zaken voor nodig: groene waterstof en groene koolstof die je uit de lucht haalt. Zo kun je een circulaire brandstof maken. Andere potentiële klanten zijn kassen. Zij gebruiken CO2 om planten te laten groeien en zoeken een hernieuwbare bron van CO2. Een derde groep zijn overheden of bedrijven die echt naar negatieve emissies toe willen door CO2 onder de grond op te slaan.

Ook interessant: Acetogene bacteriën bieden een duurzaam alternatief voor grondstoffen op basis van aardolie

Lege gasvelden hebben al bewezen dat ze gedurende miljoenen jaren gas kunnen vasthouden. Als we die velden niet hadden aangeboord, dan was het daar gewoon blijven zitten. Dus dat zijn denk ik heel geschikte natuurlijke locaties om CO2-gas in op te slaan. In zekere zin kun je zeggen dat je CO2 dan weer terugstuurt naar waar het vandaan kwam. Het wordt nu ook als een veilige manier gezien. Waar wel bezwaren tegen zijn is dat we fossiele brandstoffen blijven gebruiken. Die bezwaren begrijp ik, want dan krijg je een soort lock in. Daarom zeggen wij als bedrijf dat de industrie onze technologie niet als excuus moeten gebruiken om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken. Ze moeten zo snel mogelijk loskomen van fossiele brandstoffen door bijvoorbeeld tegelijkertijd in te zetten op de productie van hernieuwbare kerosine.”

In hoeverre vraagt deze tijd om een ander type leiderschap en hoe pas je dat zelf toe?

“We moeten zo snel mogelijk naar leiderschap dat voor de toekomst van de mensheid op deze planeet gaat. Desnoods ten koste van de kortetermijnwinsten. Een leider moet aandeelhouders of kandidaat-investeerders met een wervend verhaal weten te overtuigen dat zij niet moeten gaan voor winstmaximalisatie op dit ogenblik, maar dat een duurzaam productieproces bovenaan moet staan. Dat leiderschap missen we te veel anders waren we vandaag al verder.

Ik probeer dit type leiderschap zelf toe te passen door kandidaat-investeerders te vertellen dat wij altijd voor planet before profit zullen gaan. Dus als zij in Carbyon investeren moeten zij heel goed weten dat wij altijd kiezen voor wat het beste is voor de planeet. Ook als die keuze ten koste gaat van kortetermijnwinst. Investeerders die met ons in zee gaan tekenen een ethisch charter om aan te geven dat ze daarmee akkoord gaan.”

Dit artikel is afkomstig van ChangeInc, waarmee Innovation Origins een redactionele samenwerking heeft.