© Pixabay
Author profile picture

Een rapport van het Semiconductor Climate Consortium (SCC), in samenwerking met Boston Consulting Group (BCG) en SEMI, onthult de aanzienlijke impact van de halfgeleiderindustrie op de wereldwijde koolstofemissies en de dringende stappen die nodig zijn om te voldoen aan de klimaatdoelstelling van 1,5°C.

De halfgeleiderindustrie, een spil van de wereldeconomie, is verantwoordelijk voor ongeveer 0,3% van de directe wereldwijde koolstofuitstoot, met nog eens 1% gerelateerd aan de toeleveringsketen en het productgebruik. Naarmate de industrie groeit, neemt ook haar koolstofvoetafdruk toe, waardoor er oproepen komen om gezamenlijk te streven naar een netto nuluitstoot tegen 2050.

Het rapport, gebaseerd op een analyse van 1 miljoen gegevenspunten van 200 bedrijven, geeft vijf belangrijke conclusies:

  1. Emissies in de waardeketen: Halfgeleiders die in 2021 werden geproduceerd zullen gedurende hun levensduur 500 megaton (MT) CO2-equivalent uitstoten, waarvan het grootste deel (63%) afkomstig is van het gebruik van apparaten.
  2. Elektriciteit als hefboom: Meer dan 80% van de uitstoot van de industrie is gekoppeld aan het elektriciteitsverbruik. De overgang naar koolstofarme energiebronnen wordt gezien als de belangrijkste mogelijkheid voor emissiereductie.
  3. Innovatie voor de resterende 16%: Om de uitstoot van toeleveringsketens en productieprocessen aan te pakken, zijn aanzienlijke investeringen in R&D en innovatie nodig.
  4. Emissiescenario’s: De huidige toezeggingen van regeringen en bedrijven zijn onvoldoende om het 1,5°C pad te halen, met een verwachte overschrijding van het koolstofbudget.
  5. Het dilemma van de waardeketen: Halfgeleiders zijn essentieel voor digitale technologieën die de uitstoot in verschillende industrieën helpen verminderen, maar de productie ervan is emissie-intensief.
Semiconductor value chain, © BCG
Activiteiten in de waardeketen van halfgeleiders, © BCG

Het rapport onderstreept de complexiteit van emissiereductie binnen de halfgeleiderindustrie vanwege de grote onderlinge afhankelijkheid en de technische uitdagingen bij de productie. Procesgassen die gebruikt worden bij de productie, zoals perfluorverbindingen (PFC’s), hebben bijvoorbeeld een aardopwarmingspotentieel dat duizenden keren groter is dan dat van CO2, maar zijn toch essentieel vanwege hun unieke eigenschappen.

Dubbele uitdaging

De industrie staat voor een dubbele uitdaging: haar uitstoot verminderen en tegelijk voldoen aan de toenemende vraag naar geavanceerde halfgeleiders die andere sectoren in staat stellen hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. De SCC erkent dat het moeilijk is om emissies te traceren en te beïnvloeden, vooral diegene die te maken hebben met het gebruik van apparaten onder invloed van wereldwijd consumentengedrag en de beschikbaarheid van energie.

Om deze uitdagingen aan te gaan, roept het rapport op tot een robuuste samenwerking binnen de industrie en met externe belanghebbenden, waaronder overheden en energieleveranciers. De SCC schetst een veelzijdige aanpak die zich richt op transparantie, de overgang naar koolstofarme energie en innovatie om gassen met een hoog GWP te verminderen.

Ondanks de enorme taak die voor ons ligt, worden in het rapport ook tekenen van vooruitgang opgemerkt: bedrijven rapporteren steeds meer over hun uitstoot en richten werkgroepen op om best practices uit te wisselen en actie te stimuleren.