Author profile picture

Het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur moet beter. Door stijgend grondwaterpeil lopen onder meer wegdek en tunnels in Nederland gevaar. Er bestaan echter technologische oplossingen die ons uit de brand kunnen helpen.

Waarom je dit moet weten:

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. En dat heeft effect op onze infrastructuur. Technologie kan ons een helpende hand bieden.

Het samenspel van een hoog grondwaterpeil en een specifiek type staal dat is gebruikt bij de constructie van tunnels in Nederland vormt een bron van zorgen voor infrabeheerders. Wanneer de fundering het begeeft, kan dit resulteren in het omhoog komen van het wegdek. In december 2022 kwamen de problemen aan het licht toen de rijbaan van de Prinses Margriettunnel op de A7 bij Sneek plotseling omhoogkwam, wat een gevaarlijke situatie veroorzaakte. Nu blijken ook meedere tunnels in Nederland aangetast.

Van het realtime monitoren van de omstandigheden, tot aan het opnieuw aanleggen van tunnels: Technologie kan een uitkomst bieden.

Realtime meten

Nederlands bedrijf Stabialert richt zich al jaren op het monitoren van bruggen, tunnels en gebouwen.
Tijdens zowel de bouw als renovatie van tunnels, bijvoorbeeld, kan het StabiAlert-sensorsysteem worden gebruikt om deformaties aan de constructie te meten. Nadat de tunnel gereed is, bieden de sensoren een mogelijkheid om zowel abrupte trillingen als geleidelijke veranderingen in de tunnel te registreren. Deze patronen worden realtime weergegeven in een dashboard.

Digital twins: een virtuele kopie van de werkelijkheid

Een andere vooruitstrevende technologie is het concept van ‘digital twins’. Dit houdt in dat er een digitale kopie wordt gemaakt van de tunnels, waarmee infrabeheerders de staat van hun assets nauwkeurig kunnen monitoren en analyseren. De technologie van Hexagon Geosystems bijvoorbeeld, maakt het mogelijk om een gedetailleerde digitale tweeling te creëren, wat essentieel is voor zowel de renovatie van bestaande tunnels als de constructie van nieuwe.

Robots schieten te hulp

Het lijkt onvermijdelijk dat in de toekomst veel tunnels in Nederland (deels) opnieuw moeten worden aangelegd. Een opkomende techniek om daarbij te helpen zijn mini-robots die in zwermen opereren. De robots, zoals die van hyperTunnel, worden op maat gemaakt voor elk project. Ze kunnen via voorgeboorde leidingen ondergronds bewegen. Eenmaal in de leidingen, kunnen ze met behulp van robotarmen en freeskoppen kleine holtes uitgraven, die vervolgens worden gevuld met beton of ander stevig materiaal om de tunnelstructuur te creëren. Deze benadering biedt voordelen, zoals een efficiënter gebruik van bouwmaterialen, en kan aanpassingen maken aan de tunnelstructuur op basis van de geologie.