Author profile picture

Een ‘congrestival’ met bijeenkomsten in september en oktober moet zorgen voor een versnelling in de Eindhovense duurzaamheidsagenda. Een regiegroep van betrokken Eindhovenaren heeft daartoe, in samenspraak met de gemeente, het initiatief genomen.

Screen Shot 2016-07-20 at 18.09.17Volgens de ‘regiegroep’, die is samengesteld uit Eindhovenaren met diverse achtergronden, is er ondanks alle lopende initiatieven op het gebied van duurzaamheid, een versnelling nodig. Door activiteiten beter op elkaar af te stemmen en door meer mensen te informeren over wat er al gebeurt en hoe dat kan worden uitgebreid, zou er snel meer resultaat geboekt kunnen worden.

Er zijn buurtmoestuinen, honderden daken met zonnepanelen en isolatieprojecten. Bedrijven zijn bezig met duurzaam ondernemen en de gemeente heeft een groot programma Duurzame Ontwikkeling. Op de website 040 Goed Bezig worden veel van die initiatieven verzameld en gedeeld. Toch zijn er redenen genoeg voor extra inspanning. Daarbij gaat het niet alleen om het bereiken van een gezonde omgeving voor de generaties na ons, maar zeker ook voor de Eindhovenaren van nu. Duurzaamheid loont direct voor het verkrijgen van meer leefgenot en een betere gezondheid.

040 Goed Bezig
040goedbezigDe gemeenteraad heeft vorig jaar een motie aangenomen om het duurzaamheidsstreven wat concreter te maken. Dat leidt tot een reeks van maatregelen op diverse deelterreinen en later dit jaar ook tot een Eindhovense invulling van het klimaatplan. Dat is mooi, maar niet genoeg. Vandaar het Congrestival 040, een reeks bijeenkomsten die inzetten op het inventariseren, koppelen en uitbreiden van alle bestaande initiatieven. Dat moet gaan gebeuren in drie stappen:

1) 19 september: Duurzaamheidscafé (openbaar)

  • Zicht op de opdracht die Eindhoven heeft.
  • Welke doelen zijn er, en op welke termijn?
  • Wat is er nodig om zover te komen?

2) 28/29 september: Werkatelier (dwarsdoorsnede Eindhoven, op persoonlijke uitnodiging)

  • Overeenstemming over de doelen, (tussen)resultaten en daarvoor noodzakelijke acties (wie, wat, wanneer) voor elk afzonderlijk thema uit het duurzaamheidscafé.
  • Duidelijkheid over de verantwoordelijken (publiekelijk uitgesproken commitment).
  • Overeenkomst over de wijze waarop resultaten worden behaald.

3) 10 oktober: Dag van de Duurzaamheid (openbaar)

  • Balans opmaken, vervolgstappen bepalen

Op 040 Goed Bezig wordt de voortgang van alle initiatieven bijgehouden.

DISCLOSURE: Bart Brouwers, mede-eigenaar van E52, is onderdeel van de regiegroep. Deze bestaat verder uit Mary-Ann Schreurs, Laurens Schwiebert, Michael van Hulst, Berend Aanraad, Rick Thijs, Thomas Reijnaerts en Vanessa Silvertand.