Google Bard logo
Author profile picture

ChatGPT-concurrent Bard is afgelopen dagen uitgerold naar 180 landen. Maar Google, de bedenker van deze AI-assistent, laat Europa en Canada vooralsnog links liggen. De General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU is mogelijk de reden voor de uitsluiting. Het I/O-evenement van Google toonde AI-ontwikkelingen, uitbreiding van de Bard-toegang en nieuwe taalondersteuning, maar EU-landen werden volledig buiten beschouwing gelaten.

OpenAI (de bedenker van ChatGPT) liep eerder al tegen soortgelijke problemen met het tijdelijke verbod van Italië op ChatGPT, waarbij naleving van de regelgeving inzake transparantie en gegevensverwerking vereist was. Door Bard niet in de EU uit te brengen, vermijdt Google mogelijke juridische problemen.

Google’s Bard: een AI-krachtcentrale

Google Bard, aangedreven door het PaLM 2 AI-model, is ontworpen om te concurreren met OpenAI’s ChatGPT in de snel groeiende markt van generatieve AI-chatbots. Als onderdeel van Google’s streven om generatieve AI te integreren in zijn kernproducten, zoals Gmail en Google Photos, onderstreept Bard de ambitie van het bedrijf om het op te nemen tegen concurrenten zoals Microsoft’s ChatGPT-integratie in zoekmachine Bing. Alphabet CEO Sundar Pichai kondigde de ontwikkeling aan van PaLM 2, een lichtgewicht versie van het AI-model dat ook werkt op smartphones, waarmee Google’s inzet voor AI-innovatie verder wordt aangetoond.

AI-regelgeving in de EU

Terwijl Google de beschikbaarheid van Bard uitbreidt, komt de EU dichter bij de invoering van strengere AI-regelgeving. De parlementaire commissies van de EU hebben onlangs overeenstemming bereikt over nieuwe regels om AI-systemen veiliger en ethischer te maken en tegelijkertijd de rechten van personen te beschermen. De voorgestelde wetgeving – de AI Act – omvat een verbod op bepaalde soorten AI, verplichte transparantie en aansprakelijkheidsregels voor ontwikkelaars. Deze regelgeving kan de beslissing van Google verklaren om EU-landen uit te sluiten van de uitrol van Bard.

GDPR en AI op de Europese markt

GDPR, de gegevensbeschermingsverordening van de EU, garandeert gebruikers het recht op toegang, rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en bezwaar, evenals het recht om geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, af te wijzen. Bedrijven riskeren boetes als hun AI-trainingsgegevens EU-gebruikers verhinderen deze rechten uit te oefenen. Nu de chatbot van Bard gebruikersinformatie verzamelt en mogelijk gegevens gebruikt voor training, kan het voor de AI-assistent moeilijk worden om aan de GDPR-vereisten te voldoen.

OpenAI’s ChatGPT-ervaring in Italië

OpenAI’s ChatGPT kreeg te maken met een tijdelijk verbod in Italië vanwege GDPR-schendingen. Het verbod werd opgeheven nadat OpenAI privacywijzigingen had doorgevoerd, de verwijdering van gebruikersgegevens had verduidelijkt en had voldaan aan maatregelen rond transparantie en gegevensverwerking. Door Bard niet in de EU vrij te geven, vermijdt Google soortgelijke regelgevende hoepels en potentiële juridische problemen die OpenAI tegenkwam.

AI-wetgeving en de toekomst van AI in Europa

De voorgestelde AI-wetgeving in de EU is erop gericht het gevaarlijke gebruik van AI te controleren, manipulatieve technieken te verbieden en de grondrechten rond gezondheid, veiligheid, milieu, democratie en de rechtsstaat te beschermen. Bedrijven die AI inzetten moeten ervoor zorgen dat deze beginselen worden nageleefd. De wetgeving wacht op een stemming in het voltallige EU-parlement voor de definitieve onderhandelingen en tenuitvoerlegging. Implementatie kan hoe dan ook nog wel een paar jaar duren.

Aangezien de AI-markt blijft groeien en de EU strengere AI-regels vaststelt, valt nog te bezien of Google’s Bard een manier zal vinden om zich aan te passen en te voldoen aan de Europese regelgeving.