(c) acpress(e)
Author profile picture

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreem weer zoals wateroverlast, droogte en natuurbranden. Door klimaatverandering neemt de kans hierop toe. Dit heeft gevolgen voor onze gezondheid, steden, infrastructuur, landbouw en natuur. Wageningse onderzoekers werken samen met overheden en verzekeraars aan een nieuwe omgeving waarin data over de gevolgen van extreem weer in één oogopslag te zien zijn: de Klimaat Impact Monitor.

Extreme weersgebeurtenissen kunnen een grote maatschappelijke en economische impact hebben, aldus de Wageningen University & Research in een persbericht. De schade van het noodweer in onder andere Leersum van half juni bedroeg bijvoorbeeld circa 37 miljoen euro. De schade van de overstromingen in Limburg beloopt naar verwachting ook in de tientallen miljoenen. Meteorologische data over weersextremen is er genoeg, bijvoorbeeld hoeveel regen er op welke plek is gevallen. Data over de gevolgen hiervan worden nog niet systematisch verzameld.

Op één plek

De Klimaat Impact Monitor koppelt data aan elkaar. Zo wordt inzichtelijk wat de relatie is tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten hiervan. et gaat daarbij om schade aan gebouwen en motorvoertuigen, verminderde gewasopbrengst, ziektemeldingen en oversterfte.

“We krijgen vaak de vraag of de gevolgen van klimaatverandering nu al zichtbaar zijn, maar op dit moment hebben we daar nog onvoldoende zicht op” zegt Rutger Dankers van Wageningen Environmental Research. “Dit heeft ons geïnspireerd om de Klimaat Impact Monitor te ontwikkelen. Door gegevens over extreem weer en de gevolgen daarvan structureel te gaan verzamelen, krijgen we meer inzicht in de impact van klimaatverandering. Dit kan leiden tot betere weerswaarschuwingen, maar ook bijdragen aan plannen voor klimaatadaptatie. Het helpt steden bijvoorbeeld om te zien wat de effecten zijn van maatregelen. Verzekeraars krijgen een beter beeld bij de te verwachte kosten.”

Webportal

De Klimaat Impact Monitor moet uiteindelijk uitgroeien tot een web portal waarin de gegevens voor iedereen toegankelijk zijn. Daar is dan ook een overzicht van de schadedata van het Verbond van Verzekeraars te raadplegen.

De Klimaat Impact Monitor is een samenwerking tussen Wageningen University & Research, Verbond van Verzekeraars, Climate Adaptation Services (CAS), Stichting RIONED, STOWA en het KNMI. Het initiatief wordt ondersteund door de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.

Ook interessant: Fossielen helpen bij voorspellingen over de klimaatverandering